Търси

Vatican News
Да се померим с всичко сътворено Да се померим с всичко сътворено 

Християнско единение. Ден осми: Да се помирим с всичко сътворено

«За да ви изпълни Моята радост и радосттта ви да бъде пълна» (Йоан 15,11)

Кол 1,15-20 Всичко чрез Него се крепи


Мк 4,30-32 Толкова малко като синапово семе

Размишление

Химнът на Христос в Посланието до Колосяните ни кани да пеем възхвала на Божието спасение, което обхваща цялата вселена. В Разпнатия и Възкръснал Христос –пътят за помирението е отворен: дори на сътворението е обещано едно бъдеще на Живота и Мира.

С очите на вярата, ние виждаме, че Божието Царство е реалност много близка, но още съвсем малка, едва забележима, като синапово семе. При това то израства. Дори в нашия бедстващ свят, Духът на Възкръсналия Христос действа. Той ни подтиква да се ангажираме с всяка добронамерена личност, да търсим неуморно правдата и мира, за да направим земята отново обитаема за всички същества.

Ние вземаме участие в делото на Духа, за да може в цялата си пълнота сътворението да продължи да възхвалява Бог. Когато природата страда, когато хората са смазани, Духът на Възкръсналия Христос е далеч от това да ни остави да изгубим кураж, и ни кани да се ангажираме с Него в Неговото дело за изцеление.

Новостта на Живота, която Христос носи, колкото и да е скрита е светлина за надежда за мнозина. Тя е извор за универсално помирение и съдържа радост, която идва от другаде. «За да ви изпълни Моята радост и радостта ви да бъде пълна» (Йн 15,11).

«Искаш ли да служиш новостта на живота, която ти дава Христос чрез Светия Дух и да я оставиш да живее в теб, между нас, в Църквата, в света и в цялото сътворение?»

Молитва

Боже, три пъти свят, ние Ти благодарим, че ни създаде и ни обикна.
Ние Ти благодарим за Твоето присъствие в нас и в сътворението.
Нека Твоят поглед изпълнен с надежда към света, да стане и наш.
Така ще можем да действаме за един свят, където правдата и мирът разцъфтяват за слава на Твоето Име.

превод Йорданка Гьокова 

Никополска епархия

25 Януари 2021, 10:49