Търси

Vatican News
Асистирано самоубийство Асистирано самоубийство 

Германските епископи: етично неприемливо е асистираното самоубийство

Подпомагане на хората в мрачните моменти от техния живот, насърчаване на хосписите и палиативни грижи, предотвратяване на асистираното самоубийство по всякакъв начин. Това е позицията, изразена от Постоянния съвет на Германската епископска конференция по време на видеоконференцията, състояла се между 25 и 26 януари, по време на която бе задълбочен въпросът за асистираното самоубийство, който тези дни е на преден план в обществения дебат в Германия.

Роберта Барби – Светла Чалъкова – Ватикана

„В своето решение от 26 февруари 2020 г. Федералният конституционен съд обяви параграф 217 от наказателния закон, който през  2015 г. въведе забраната за асистираното самоубийство, за противоконституционен“. Така започват своето послание германските епископи, припомняйки, че на практика това решение на съда декриминализира асистираното самоубийство дори в случай на нетерминално заболяване. „Съдът е на мнение, че зачитането на човешкото достойнство изисква възможността за доброволно самоубийство да бъде отворена и за индивида. В този контекст лицето също има правото да приеме помощта за самоубийство. - обясняват прелатите – Същевременно съдиите предоставят на законодателя възможността да регулира асистираното самоубийство по такъв начин, че да се запази свободата на избора, но в същото време хората да бъдат защитени от прибързано или дори външно определено изпълнение на желанието да умрат”.

Етично неприемлива опция

Веднага след публикуването на съдебното решение, председателят на Германската епископска конференция и председателят на Съвета на Евангелската църква в Германия излязоха с обща декларация, в която критикуват решението, като определят асистираното самоубийство „етически неприемлива опция“. „Дори от християнска гледна точка, свободата на индивида да формира живота според собствените си идеи на всеки етап е от основно значение и либералната правна система, ангажирана със защитата на човешката автономия – посочват те  - е голямо благо. Това самоопределение, зачитано от конституционната държава, трябва да се прилага и за смъртта, но това не прави асистираното самоубийство етично приемлива опция“. Германските епископи са наясно, че може да има ситуации в живота, когато хората развиват желание за самоубийство или дори се чувстват принудени да извършват такива действия, но точно тогава трябва да се предприемат превантивни дейности за тази екстремна практика, като подкрепа в най-трудните моменти, насърчаването на хосписите и палиативните грижи.

30 Януари 2021, 09:10