Търси

преследвани християни преследвани християни 

Увеличава се дискриминацията на християните по време на пандемия

В деня, в който църквата празнува свети първомъченик Стефан, мислите се насочват към многото християни, които са жертва на насилие поради тяхната вяра. Тяхното преследване се увеличава, казва Кристиян Нани, директор на християнската мисионерска агенция „Отворени врати“ (Open Doors)

Дебора Донини – Маня Кавалджиева – Ватикана

Днес има повече мъченици, отколкото през ранните векове на християнството. Папа Франциск  подчерта това многократно,  като припомни многото християни, преследвани и убити по света. Първият мъченик бе Свети Стефан, който католическата църква празнува на 26 декември и явлението преследване е белязало цялата история на християнството, като е приемало различни лица и форми. Дори и ако са „третирани с бели ръкавици“, те са изоставени, маргинализирани“, каза папата.

Кристиан Нани, директор на „Отворени врати“ в Италия (християнската мисионерска агенция, която помага на християните, преследвани заради вярата им в 60 страни по света), говори за нарастването на преследванията през 2020 г. в сравнение с предходната година и припомня, че миналогодишните данни са сочели поне 260 милиона християни, преследвани по света и 2.983 християни, убити по причини,  свързани с вярата им. Докладът на „Отворени врати“ за свободата на християните 2021, ще излезе на 13 януари и изследва периода от 1 октомври 2019  до 30 септември 2020 г., като ще посочи  по-точни данни.

В интервю, директорът Нани казва, че „преследването на християните продължава да се увеличава. Точните данни за 2020 г. ще бъдат публикувани на 13 януари 2021 г., с новия списък за наблюдението по на света, списъкът на първите 50 държави, в които християните са най-преследвани. Следователно ще видим увеличаване на броя на преследваните в световен мащаб християни. По отношение на броя на убитите християни по причини, свързани с вярата, бих искал да подчертая, че ако насилието се отразява в медийното пространство поради трагичния характер на самото събитие, важно е да се подчертае дискриминацията и натискът върху християните, което  превръща техния живот в истински „ад“: трудности за достъп до трудовия свят, здравеопазването, образователната система, по същество –  основните права. И това са само примери за онова, което християните преживяват в страни като Северна Корея, Афганистан, Сомалия, Пакистан и т.н. Нашият доклад анализира както фактора насилие, така и фактора оказване на натиск / дискриминация, анализирайки как тези два фактора се материализират в 5-те сфери на живота на индивида, който изповядва християнската вяра: частна, семейна, общностна, национална, църковна.

На въпроса за 2020 година, белязана от пандемията, която засегна целия свят, как това засегна и преследванията, директор Нани казва:

„Цялата ни кампания в подкрепа на преследваните гравитира около един факт тази година: Ковид-19 се добави към преследването. Пандемията бе мултипликатор на дискриминацията срещу християните. За да цитираме конкретен факт, огромното мнозинство от християните в Индия и Бангладеш, до които стигнаха нашите местни партньори (до Рождество помогнахме на повече от 120.000 души в Индия и над 24.000 в Бангладеш), огромното мнозинство от тези хора не са имали достъп до помощта, предоставена от държавата, дори те бяха систематично дискриминирани като християни, при раздаването на основните необходими неща, като маски и помощни средства срещу Ковид. В една от нашите кампании в подкрепа на тези маргинализирани хора, ги нарекохме „от последните редици“, защото всъщност е така. На много от тях бе отказан и достъп до медицинска помощ по същата причина. Това е в Азия. Ако се преместим в Африка – в Сомалия християните понякога бяха обвинявани за разпространението на пандемията като неверници, в комбинация от радикален ислям и анимистични суеверия. В Субсахарска  Африка, особено в по-радикализираните райони като Северна Нигерия и околностите, наложеният локдаун  бе повод терористични групировки, престъпни банди и животновъди от племето Фулани,  да атакуват християнските общности, да извършват грабежи, убийства и отвличания, както бе показано от медиите.

26 Декември 2020, 14:03