Търси

Светото Семейство от Назарет Светото Семейство от Назарет 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 27 декември 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за празника на Светото Семейство от Назарет, в което се разказва за представянето на детенцето Исус в Йерусалимския храм и за срещата на Светото Семейство с праведния старец Симеон и пророчицата Ана. След като се завръщането си в Назарет, казва евангелист Лука, „Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълняше с мъдрост; и благодат Божия беше върху Него“.

„А Младенецът растеше, като се изпълняше с мъдрост“ (Лука 2, 22-40)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Отбелязахме вече големия празник на раждането на Исус, но нашата голяма радост не е отминала. Намираме се в октавата след Рождество Христово, която има за цел да ни даде възможност още по-дълбоко да навлезем в тайната на идването в човешка плът на Единородния Син на Бога. В този контекст днес отбелязваме празника на Светото Семейство. Исус е искал да се роди в едно нормално семейство, за да може да изпита грижите и радостите на обикновения човек. Така Бог е искал да подчертае важността и смисъла на брака, който ще бъде въздигнат на още по-високо ниво от Исус, т.е. като тайнство за християните. 

Църквата често представя Семейството от Назарет като образец за всяко семейство, основано на ценностите на взаимната любов, уважението, взаимопомощта и вярата в Бога, която е център на семейния живот. Семейството е наистина голяма ценност и всеки човек инстинктивно е насочен към него. Парадокс в наши дни е, че все по-малко хора са в състояние да създадат автентично семейство или дори не са в състояние да сключат валидно тайнството брак. Причините са доста многобройни и разнородни и затова Църквата прави един задълбочен анализ на ситуацията и на тенденциите.

Нека обърнем внимание, че Йосиф и Мария разбират за Божия  план за тях и за тяхното дете в контекста на извършването на един религиозен ритуал в йерусалимския храм. Нека това ни даде стимул за едно по-активно участие в църковния живот на нашите семейства и за една редовна молитва вътре в нашия дом. Ако сме верни на нашите християнски задължения, няма да се страхуваме от трудностите, които светът поставя пред семействата ни, понеже те ща бъдат основани на автентичните християнски ценности, които ни поддържат сплотени в радостни и тъжни моменти.

Днес е последната неделя на изминаващата 2020 г., толкова трудна и непредсказуема. Нека си направим равносметка за допуснатите грешки и как сме използвали времето, което е изключително скъп Божи дар. Пожелавам на всички слушатели успешна, щастлива, здрава и благословена от Бог Нова 2021 г. Амин.

26 Декември 2020, 17:03