Търси

Йоан Кръстител Йоан Кръстител 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 13 декември 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за Трета Адвентна неделя, в което Йоан Кръстител, запитан от фарисеите, защо „кръщава, ако не е Христос, ни Илия, нито Пророкът?“, отговаря: "аз кръщавам с вода, но посред вас стои Един, Когото вие не познавате. Той е Идещият след мене, Който ме изпревари, и Комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му“.

„Посред вас стои Един, Когото вие не познавате“ (Йоан 1, 6-8, 19-28)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днес отново Евангелието ни представя фигурата и мисията на Св. Йоан. Както споменахме миналата седмица, това, което е правил Кръстителят е предизвикало голям интерес сред народа. Въпреки че хиляди пъти свещениците и пророците се призовавали към обръщане, йоановото послание има много по-различна сила. Идването на Месията е било вече съвсем близко, затова е трябвало да се направи една бърза, но и радикална подготовка на душите. Затова и призивът на Йоан е бил по-отекващ в сърцата, защото не е говорил за едно далечно бъдеще, а за едно съвсем близко настояще.

Голямата популярност на Св. Йоан предизвиква интереса и на свещениците, и на левитите. Те също са заинтригувани от мисията на Кръстителя, но не толкова понеже искат да се обърнат и да посрещнат Месията, а понеже се страхуват от безредици, често предизвиквани по онова време от фалшиви месии. Йоан категорично отрича да е Месията, но и казва, че Христос е вече между нас. И ние като Йоан не сме светлина, но се стараем до отразяваме Христос, светлината на света. Бог, който ще се роди, очаква от нас да сме Неговият глас, този който ще се възвести на света Словото, което спасява. Затова и ние имаме нужда от една истинска духовна обнова, за да можем да сме в състояние да се срещнем с Месията и да не се разминем с Него. Амин.

12 Декември 2020, 16:48