Търси

Ангелското благовестие на Дева Мария Ангелското благовестие на Дева Мария 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 19 декември 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за Четвърта Адвентна неделя, разказващо за Ангелската благавест на Дева Мария, който ѝ възвестява: „ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Исус.Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давида; и ще царува над дома Иаковов довеки, и царството Му не ще има край“. А Мария му отговаря: „ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти“.

"Ще заченеш в утробата и ще родиш Син" (Лука 1, 26-38)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Вече сме много близко до целта на нашия адвентен път - Рождеството на Месията. Затова и днес Църквата ни предлага за размисъл текста на Св. Лука за Благовещението на Дева Мария. Тя е земната майка на Исус и чрез нея се изпълниха очакванията на човечеството. Преди смъртта и възкресението на Исус, душите на праведниците са били заедно с тези на нечестивците, в очакване на изкуплението и на окончателното съединение с Бога. Така че ролята на Мария е огромна, не е приела само да бъде майка на Исус, а е била истинска дарохранителница на Бога, като в последствие става и наша майка.

Мария е получила огромния дар да стане Божия майка. Никой човек досега не е имал тази чест, затова и Богородица признава в смиреността си, че „отсега ще ме наричат блажена всички народи”. Но да се приеме Божия план, никога не е лесно, дори за Мария. Тя не му се противопоставя, но не го и приема абсолютно пасивно. Затова тя, която е определена от Бог за майка на Неговия Син пита: „Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?”. Според мен въпросите на Мария са много важни и за нас. Не можем да приемаме абсолютно пасивно вярата, затова и ние трябва да кажем: „Как ще бъде това?”. Ако не си задаваме въпроси, ако не сме в едно постоянно търсене на истината, ни ще загубим нашата вяра. Тя не е само сбор от знания за Бога, а едно постоянно търсене на Всевишния, който трябва да се роди в нашия живот. Амин.

19 Декември 2020, 16:04