Търси

Статуята на Дева Мария от Фатима, Португалия Статуята на Дева Мария от Фатима, Португалия   (© BP)

Грузия: пастирска година посветена на Дева Мария Фатимска

Статуята на „Девата поклонница“ ще посети 35-те енории на кавказката страна. Основните цели на инициативата са насърчаването на взаимното разбирателство, диалогът и подновено внимание към семействата.

Католическата църква в Грузия посвети новата пастирска година на Дева Мария от Фатима. За събитието, пътуваща поклонническа статуя на Дева Мария от Фатима ще посети 35-те католически енории в страната, в която има около 50 000 вярващи католици от арменския, халдейския и латинския обред.

Католиците, малцинство от населението с преобладаващо православно мнозинство, се надяват, че посещенията на "Девата поклонница" ще спомогнат за насърчаване на взаимното разбирателство и диалога. През тази специална богородична година, Католическата църква в Грузия ще предложи поредица от нови инициативи. Особено внимание се отделя на семейството. Сред различните проекти, селекционирани от Комисията за семейството при Грузинската католическа църква, програмата включва учебна сесия за Свещеното Писание, срещи за подготовка за брак и за семейството и летен лагер за млади двойки.

Целта е семействата да добият съзнанието, че не само са обект на особено внимание от Църквата, но и че могат да играят активна и централна роля за мисията на самата Църква, за да популяризират културата на живота и най-вече „култура на сплотеността“. Папската фондация Помощ за Църквата в нужда ще подкрепи програмите на Комисията за семейството при Грузинската католическа църква с помощ от 6 хиляди евро.

(dg/vatn)

10 Декември 2020, 13:59