Търси

Източно католическа литургия  Източно католическа литургия  

Германия: ново пастирско ръководство за вярващите от източния обред

Католическата епископска конференция на Германия публикува ново ръководство за пастирската грижа за вярващите от Източно католическите църкви със заглавие „Канонично-правни въпроси за пастирската практика с вярващите от източните католически църкви”.

„Става въпрос – уточняват епископите – за някои по-малки Католически църкви, присъстващи предимно в Източна Европа и в Блзикия и Среден Изток, всяка една от които е характеризирана от своите литургични и юридически традиции. Заедно с „латинската“ Църква, която в тази страна е мнозинство, те принадлежат на Католическата църква и изповядват вярност към папата“

Председателят на Комисията за миграциите към германския епископат, монсиньор Щефан Хесе, който също е епископ на Хамбург и Комисаря на Германската епископска конференция за вярващите от Източните Църкви, присъединили се към Рим, монсиньор Доминикус Мейер, помощен епископ на Патерборн, поясняват в увода на ръководството: „Имиграцията на бежанци и мигранти променя Католическата църква в Германия. Животът в нашите енории стана по-разнообразен, благодарение и на вярващите от източните католически църкви, които търсят и намират дом тук”.

В душепастирските практите, в този контекст, възникват все повече и повече въпроси, които се раждат от сблъсъка между латинското канонично право и каноничното право на Източните католически църкви: с публикувания нов документ искаме да дадем ориентация на онези, които работят в сферата на пастирската грижа. Ръководството съдържа например информация за администрирането и приемането на тайнствата и за други конкретни въпроси, като този как да се третират членовете на Източните католически църкви в църковния живот.

„Надяваме се този материал да предостави поне малко помощ, за да се поддържа живо различието в традициите на Католическата църква и в Германия – пишат архиепископ Хесе и епископ Мейер – по този начин бежанците и миграните ще могат да се интегрират в нашата общност без да губят своята идентичност“.

svt/ vatn

05 Декември 2020, 09:31