Търси

Трудова дейност по време на пандемия. Трудова дейност по време на пандемия. 

Църквите в Европа към ЕК: минималният доход е приоритет

Eвропейската мрежа от християнски църкви и неправителствени организации ангажирани да насърчават социалната справедливост Евродякония (Eurodiaconia), призоваха Европейската комисия за изработването на Европейска рамкова директива за минималния доход.

Апелът, подписан също и от Каритас Европа, се позовава на заключенията на Европейския съвет миналия октомври относно „Укрепване на защитата на минималния доход за борба с бедността и социалното изключване при пандемията Covid-19 и извън нея“, в която се призова Комисията да „инициира актуализация на правната рамка на Съюза за ефективна подкрепа и интегриране на политиките на държавите-членки относно националния минимален доход“.

Изграждане на устойчивост и социална защита срещу бедността

„Преди кризата с коронавируса, всеки пети човек беше изложен на риск от бедност и социално изключване или почти 110 милиона души без достатъчно средства, за да свържат двата края и да живеят достоен живот", отбелязват християнските църкви и организации, според които неуспехът в постигането на целите, които ЕС е поставил срещу бедността през 2020 г. "застрашава социалното доверие". „Един от най-добрите начини да се предотврати хората да не изпадат в бедност е да се изгради индивидуална и социална устойчивост и силни системи за социална защита, които са крайъгълният камък на тази устойчивост – се казва в декларацията. В тази перспектива, подходящите и достъпни системи за минимален доход играят съществена роля като окончателна защитна мрежа“.

Обединени от споделен политически и морален ангажимент за прекратяване на бедността

„Трябва да се признание на факта, че механизмите, въведени досега от ЕС, имат ограничено въздействие, тъй като не успяват да гарантират ниво на доход, който зачита правата и достойнството на милиони хора", се чете в декларацията. Към днешна дата, само две държави-членки на ЕС предоставят обезщетения, близки до прага на бедността, докато в много страни те едва достигат 20% от този праг". Поради това, християнските църкви в единен глас се обръщат към Европейската комисия: „Убедени сме от нашия опит, че липсата на адекватни и достъпни минимални доходи е основен приоритет за хората, живеещи в бедност в цяла Европа“. Ето защо те настояват за „амбициозно“, „политически и юридически осъществимо“ предложение, което може да обедини страните членки „около споделен политически и морален ангажимент за премахване на бедността и социалното изключване, като допринесе по този начин „да се възстанови доверието в европейския проект“.

(dg/vatn)

26 Ноември 2020, 08:09