Търси

Религии по света Религии по света 

В Швейцария започна ХІV Седмица на религиите

Нов формат заради пандемията, за провеждащото се до 15 ноември събитие, организирано от Междурелигиозната общност в Швейцария, мрежа създадена през 1992 г. Целта е насърчаването на взаимното познание чрзе моменти на споделяне, за преодоляването на всяка форма на междуобщностно разделение.

Лиза Дзенгарини – Светла Чалъкова - Ватикана

От 9 до 15 ноември в Швейцария се провежда 14-ото издание на Националната седмица на религиите, която тази година, заради пандемията, ще бъде събитие в намален формат в сравнение с последните години. Събитието е насърчено от Междрелигиозната общност в Швейцария, мрежа, създадена през 1992 г. за насърчаване на обмена, диалога и сътрудничеството между хора от различни религии и култури и обединява около седемдесет швейцарски религиозни асоциации. Целта на инициативата е да насърчава взаимното познание чрез моменти на споделяне, за намаляването на предразсъдъците и страховете, които разделят общностите.

Програмата на срещата

Първоначално програмата на седмицата предвиждаше богат на местно ниво събития календар: междурелигиозни чествания за мира, обяди на тема за религиите и храната, „живи“ библиотеки, на които участниците трябваше да разкажат за своите лични истории, срещи в училищата, футболни мачове, изложби, срещи с бежанци и прожектиране на филми на религиозни  теми.

Но заради кризата с Covid-19, местните организатори трябваше да отменят много срещи в последния момент. Някои от предвидените събития ще се проведат онлайн докато, ако условията го позволят, други ще могат да се проведат с физическото присъствие. Като алтернатива за предвидените събития, организаторите предлагат две възможности, които ще позволят участието на хората в съответствие със социалната дистанция: първото е разходка сред природата, в която участниците, които трябва да се регистрират, ще могат да се съпоставят за връзката между различните религии и Творението, спирайки се на някои природни елементи, като водата и огъня. Другото предложение е открита служба около огъня, под звездите или около едно дърво, в която всяка общност може да даде своя принос, изхождайки от своята традиция (размишления, медитации, танци, музика).

Сред спонсорите на Седмицата на религиите тази година е Централната римокатолическа конференция на Швейцария, Реформираната евангелска църква на Швейцария и Федерацията на швейцарските протестантски църкви.

09 Ноември 2020, 12:01