Търси

Исус и притчата за десетте девици Исус и притчата за десетте девици 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 8 ноември 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за ХХХІІ обикновена неделя през годината, в което Исус оприличава царството небесно на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца; пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни и ни съветва да бъдем „будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човеческий“ .

„Ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете“ (Мат. 25, 1-13)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днес Св. Матей ни разказва за 10 девици, които очакват Жениха. Това е образ на Църквата, която очаква постоянно второто идване на Исус. Всички християни са девиците, носещи светилници, понеже нашето призвание е да бъдем светлината на света и да бдим. Но кое е това масло, което липсва? Това е истинският, благочестив живот, изпълнен със Светия Дух, който може да накара наистина да даваме светлина за другите.

Всеки от нас получава свещ на кръщението си и бяла дреха, която да занесе неопетнена на съдния ден. Всички девици са имали масло в светилниците си в началото, но с времето при някои ентусиазмът намалява. Но чак когато трябва да дойде женихът се вижда ясно, че не всички са били праведни и че лошите дела са възпрепятствали на някои девици да се подготвят достойно за това, което са чакали.

Неразумните девици накрая хлопат на вратата, която е Христос и която е здраво залостена за тях. Тези девици унижиха младоженеца, като не са осветлили процесията му със светилниците си, та как сега той да ги приеме? Христос няма да познае в последния час онези, които не са го познавали през живота си. Амин.   

07 Ноември 2020, 16:53