Търси

Христос Цар Христос Цар 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 22 ноември 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за празника Христос Цар на Вселената, в което Исус говорейки на народа, посочва как ще бъде в края на времената, казвайки, че „кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите - от лявата“.

„Ще седне на престола на славата Си, и ще отдели едни от други“ (Мат. 25, 31-46)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днес е тържеството на Исус Христос Цар на Вселената. Този празник е установен от Папа Пий XI през 1925 г. Има за цел да припомни на вярващите, че царуването на Исус не обхваща само духовната и чисто личностна сфера, а обхваща цялата вселена, създадена от Бог. Царуването на Исус трябва да се осъществи и в ежедневния живот на обществото. Христос е нашият милосърден Цар, който като добър пастир ни води към свободата. Но да си припомним думите на еврейските свещеници: „Нямаме друг цар освен Кесаря”. С това те се отричат от истинския си Цар - Исус и така предпочитат да останат в робството. Не прави ли това и днешното общество?

В тази последна неделя на църковната година трябва да си направим равносметка за живота ни. Да се замислим за направеното от нас зло и добро, за получените и за пропуснатите благодати. Неминуемо краят на литургичната година ни припомня и за края на света. Ние вярваме, че Исус, който беше унижен на земята ще дойде един ден в славата си като съдия. И пред Исус ще трябва да застанат „всички народи”, без значение каква религия са изповядвали или пък са били атеисти. Интересно е да се отбележи, че Бог няма да ни съди по това колко сме го обичали. Исус ще ни пита какво сме направили за ближните, които са имали нужда от нас. Точно в отношенията ни с близките се разкрива истинността на нашата вяра. Бог не иска да накаже човека, понеже адът е създаден само за „за дявола и неговите ангели”. Затова нека чрез едно истинско обръщане да заслужим да бъдем сред избраните Божии овце, които притежават най-голямото богатство - общението със самия Бог. Амин.

21 Ноември 2020, 16:32