Търси

Правото на живот е първото и основно човешко право Правото на живот е първото и основно човешко право 

Монсиньор Гадецки: правото на живот е първото и основно човешко право

„Правото на живот е основно човешко право, първия закон, който обуслява прилагането на всички останали права и показва, по-специално, незаконността на всички форми на аборт и евтаназия“.

Това посочва монсиньор Станислав Гадецки в интервю, публикувано на 3 ноември на уеб страницата на епископата, дадено пред католическата агенция KAI, в момент на голямо социално напрежение в страната заради решението на Конституционния съд, което прави незаконно прекъсвънето на бременността в случай на малформация на плода.

Решение, което според монсиньор Гадецки „бележи голяма положителна стъпка в гражданската сфера, преди всичко в човешкото измерение“. Църквата – припомня архиепископът – винаги е защитавала и не може да престане да защитава живота“, както се иска в петата заповед: „Не убивай!“. Църквата по този въпрос не може да прави компромиси, защото би станала виновна за толкова широко разпространената днес култура на отхвърлянето, която засяга винаги най-уязвимите“, както посочва папа Франциск.

Решението на Конституционния съд, който сметна евгенетичния аборт за несъвместим с Конституцията на Република Полша – продължава монсиньор Гадецки – потвърждава, че понятието за „живот, недостоен да бъде живян“ пряко противоречи с принципа за демократичното върховенство на закона и със съдържанието на Конституцията на страната, където, в чл. 38 се посочва, че „Република Полша, предоставя на всяко човешко същество юридическа защита на живота“. Човек с добра съвест не може да отриче на никого правото на живот, преди всичко по причина на неговата болест.

Ето защо – изтъква монсиньор Гадецки – Църквата е благодарна на онези депутати, които поеха трудната задача за закрилата на човешкия живот“. Позовавайки се на онези, които протестираха за решението, архиепископът подчертава, че „представянето на правото да се убива невинен живот, като човешко право е свидетелство на дълбока и културна обърканост, която възниква в резултат на отдалечаването на Бог от границите на човешкия живот и, следователно, отричането на Неговите принципи.

Говорейки за отношението на Църквата с политиката, монсиньор Гадецки припомня, че „тя не трябва да сключва съюзи с никое политическо течение. Защото Църквата има своята мисия, своята мисия за спасението, която трябва да опазва без да прави споразумения. Ето защо, въз основа на тази истина тя служи за оформянето на Божия ред в заобикалящия ни свят”. Църквата - добавя той - по своята същност  „не е в услуга на политическите партии, не поддържа политически отношения с никого и оставя на католиците свободата да принадлежат към партии, които не противоречат на католическата етика. Църквата не може да привилегирова никоя партия - уточнява той, - защото всяка партия е само партия, а Църквата няма частично послание, а носи универсално послание; трябва да бъде знак и средство за спасение за всички”.

Относно отговорът на Църквата за протестите, председателят на полския епикопат припомня, че Постоянният съвет на Полската епископска конференция е поискал от всички вярващи да постят, да раздават милостиня и да се молят за социалния мир, „с намерението да се защитава живота, да се сложи край на настоящата криза и за спирането на разпространението на пандемията“, предоставяйки текст за молитва, подготвен за това време, която вече се моли всекидневно на много места“.

Но въпреки че оценява направената от Конституционния съд стъпка, монсиньор Гадецки изразява своето убеждение, че промяната на закона не е достатъчна. „Като общество – посочва – сме длъжни да подкрепяме адекватно и да помагаме жените, които след медицинска диагноза открият, че детето им може да е болно или инвалидно преди раждането, както и техните бащи и семейства“. Освен това, е необходимо да се увеличи значително тяхната икономическа подкрепа, предоставянето на постоянни медицински и психологични грижи, както и създаването на възможност за систематична почивка за родителите, грижещи се за деца, които не са напълно във форма. С една дума – завършва той – цялото общество трябва да бъде солидарно с тях и готово да предостави всяка възможна помощ“.

svt/ vatn

09 Ноември 2020, 18:48