Търси

Рицари от Малтийският орден Рицари от Малтийският орден 

Малтийският орден избира своя нов Велик Магистър

Свикан за 7 и 8 ноември, Суверенният държавен съвет избира новия Велик Магистър на Малтийския орден. 11 са кандидатите за длъжността, която е доживотна. Осигурено е спазване на разпоредбите срещу Covid

Бенедета Капели – Светла Чалъкова – Ватикана

На 7 и 8 ноември Суверенния държавен съвет на Малтийския орден се събира в Рим, за да избере своя Велик Магистър - 81-я от основаването на Ордена преди повече от 900 години. Изборът се провежда след смъртта на фра Джакомо дела Торе дел Темпио ди Сангуинето, който почина на 29 април т.г. Сувереният държавен съвет има, според статута, единственото задължение да избира Великия Магистър, длъжност, която е доживотна. Този път в срещата ще вземат участие и две жени, председателки на национални асоциации: една европейка и една южноамериканка. Участниците пристигнаха в Рим от Аржентина, Перу, Съединените щати, Ливан, Англия, Франция, Швеция, Австрия, Германия, Испания, Полша, Белгия и Швейцария

Начините за избор на Велик Магистър

Броят на имащите право на глас е 56. 11 са избираемите кандидати, гласуването може да се осъществи само лично и поради тази причина е осигурено максимално спазване на разпоредбите срещу Covid. За да бъдете избран, не е необходим кворум, а мнозинство плюс един от присъстващите гласове. Великият Магистър може да бъде избран, дори и ако не пристъства физически в Рим, но във всеки случай е необходимо да притежава специфични реквизити, като, наред с другите, притежаване на благородническите титли, предвидени от Ордена за рицарите на честта и предаността. Избраният за Велик магистър трябва веднага да заяви дали приема или отхвърля длъжността (чл. 191 от Кодекса на Ордена).

Оповестяване на избора на папата

Срещата ще започне на 7 ноември следобед, като на Суверенния държавен съвет ще бъде предложен списъка от канидатите. На следващия ден, след литургията, която ще бъде отслужена от прелата на Малтийския орден монсиньор Жан Лафите, ще се пристъпи към тайно гласуване. Ако при първите три гласувания не бъде избран нито един от кандидатите от списъка, ще се проведе ново гласуване с избирателите, които могат да избират между 11-те кандидати. При положителен резултат от гласуването, той бива съобщаван чрез писмо на папата, което ще бъде занесено от посланника на Ордена към Светия престол.

Клетвата

Ако на 7 ноември бъде избран нов Велик Магистър, то на следващия ден следобед новия Велик магистър ще положи клетва по време на тържествена сесия на Суверенния държавен съвет в присъствието на специалния делегат на папата, архиепископ Силвано Мария Томази . Ако изборът бъде направен на 8 ноември, клетвата ще бъде положена следобеда на същия ден. Според Конституцията, като Суверен и религиозен Настоятел, Великият Магистър трябва да се „отдаде изцяло на увеличаването на делата на Малтийския орден и да бъде пример за всички членове“. Зависи от него заедно със Суверенния съвет, издаването на законодателни разпоредби, които не са предвидени в Конституционната харта, обнародването на правителствени актове, управлението на активите на Общата хазна, ратифицирането на международни споразумения и свикване на Генералния капитул. Държавите, с които Орденът поддържа дипломатически отношения, признават на Великия магистър прерогативите, имунитета и почестите, дължими на държавните глави“.

07 Ноември 2020, 12:55