Търси

Евангелие за XXXIII обикновена неделя - 15 ноември 2020 г. - Притчата за талантите. Евангелие за XXXIII обикновена неделя - 15 ноември 2020 г. - Притчата за талантите. 

Коментар на Евангелието за 15 ноември 2020 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието в което Исус разказва на своите уеници притчата за талантите или духовните дарове, които Бог е вложил в душата на всеки човек.

"Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си" (Mатей 25,14-30)

Отец Йоан Хаджиев коментира Евангелието за талантите

Скъпи братя и сестри,
Днешното евангелие ни разказва за идването на Исус в края на времената. Всеки един от нас е получил от Бог различни дарове. Трябва да сме Му благодарни за толкова много неща, започвайки от това, че сме се родили на тази земя и завършвайки с това, че Исус умря на Кръста за нас, за да поучим и вечното спасение. Ние сме Божиите слуги, на които Той е поверил своите богатства и които очакват Господарят им да се върне. Но не става въпрос за едно пасивно очакване. Бог не иска да сме само пазители, а иска да бъдем съпритежатели на Неговите богатства. Не е важно колко ще успеем да умножим съкровището, понеже зависи от това колко сме получили. Не трябва да ни притеснява земният неуспех, понеже често светът съди доста повърхностно. С нашата ежедневна вярност и последователност ще заслужим да „влезем в радостта на Господаря си”. Използвам точно думата „ежедневна”, понеже единичните ни опити нямат да са в състояние да умножат талантите ни. Нелогичното държание на третия слуга предизвиква крах в живота му - отнето му е всичко, понеже не е бил в състояние да го оцени и следователно да се възползва от него, умножавайки го.

Трябва да обърнем внимание на това, че дори и добрите слуги, които са умножили богатството на господаря си, не заслужават никаква награда. Тя е една чиста благодат, затова и господарят се обръща към тях с думата „рабе”. Искаме или не, ние сме Божии роби, понеже сме създадени от Него и нямаме нищо свое. Но ако проявим евангелска мъдрост, ще успеем да „влезем в радостта на Господаря си”, живеейки съвестно нашия земен живот.
Амин.

14 Ноември 2020, 09:17