Търси

Знамена на Европейския съюз пред централата на Европейската комисия в Брюксел. Знамена на Европейския съюз пред централата на Европейската комисия в Брюксел. 

Епископите на ЕС: „Да преоткрием надеждата и солидарността"

Послание на надежда и апел за солидарност: това е съдържанието на посланието с което председателите на Епископските конференции на страните от Европейския съюз се обръщат към европейските институции и страните членки в декларация, озаглавена „Да преоткрием надеждата и солидарността“, публикувана предвид заседанието на Европейския съвет, на 19 ноември.

За първи път всички председатели на Епископските конференции на Европейския съюз се обединяват в един глас, за да приканят ЕС и държавите-членки към „изграждане на всеобщо братство, което да не оставя никого настрана“ и така да се преодолеят „най-големите предизвикателства на исторически период, включително пандемията Covid-19". Декларацията е резултат от среща, която председателстващите епископи проведоха за първи път на 30 септември под егидата на Комисията на епископските конференции на Европейския съюз (COMECE). Сред подписалите документа 24 –ма председатели на Епископски конференции е и монс. Христо Пройков, епископ на Софийската епархия Йоан XXIII.

 „Пандемията, която ни измъчва през последните месеци, разклати нашата сигурност и разкри нашата уязвимост и взаимозависимост. На тази криза, която ни изненада и ни хвана неподготвени, европейските държави първоначално реагираха със страх, затваряйки вътрешните и външните граници, като някои дори отказваха да споделят най-необходимите медицински доставки между страните. Тогава разбрахме, както каза папа Франциск, че сме в една лодка и че можем да бъдем спасени само като останем заедно“.

 „Бъдещето на Европейския съюз зависи не само от икономиката и финансите, но и от общия дух и нов начин на мислене. Тази криза е духовна възможност за обръщане. Не трябва да посветим всичките си усилия за връщане към „старата нормалност“, а да се възползваме от тази криза, за да доведе до радикални промени към по-добро. Този момент ни принуждава да преосмислим и преструктурираме сегашния модел на глобализация, за да осигурим зачитане на околната среда, отвореност към живота, внимание към семейството, социалното равенство, достойнството на работниците и правата на бъдещите поколения" .

Солидарността е основен принцип на Социалната доктрина на Църквата и е в основата на процеса на европейска интеграция. Далеч от вътрешната промяна  на ресурси за политиките на сближаване, солидарността трябва да се разбира като „да правим заедно“ и като „да сме отворени да интегрираме всички“, особено маргинализираните. В този контекст, трябва да се отбележи, че ваксината за COVID-19, след като бъде налична, трябва да бъде достъпна за всички, особено за най-бедните".

„Европейската солидарност трябва спешно да се разпростре върху бежанци, живеещи в нечовешки условия в приемните лагери и сериозно застрашени от вируса. Солидарността с бежанците не означава само финансиране, но и отваряне на границите на Европейския съюз по пропорционален начин от всяка държава-членка. Европейският пакт за миграцията и убежището, представен от Европейската комисия, може да се разглежда като стъпка, която трябва да бъде внимателно оценена, за установяване на обща и справедлива европейска политика в областта на миграцията и убежището. Църквата вече се е произнесла по отношение на приемането, като прави разлика между различни видове миграция (независимо дали е редовна или нередовна), между онези, които бягат от войни и преследвания, и онези, които емигрират по икономически или екологични причини, и от необходимостта да се имат предвид свързаните с това въпроси за безопасност. Вярваме обаче, че има някои международно-правни принципи, ценности и задължения, които винаги трябва да бъдат спазвани, независимо от условията на засегнатите хора. Тези принципи на действие и ценности са в основата на идентичността на Европа и водят началото си от нейните християнски корени. Препоръчваме също така да се улеснят безопасните и законни пътища за мигрантите и хуманитарните коридори за бежанците, които им позволяват да стигнат безопасно до Европа и да бъдат приети, защитени, подкрепени и интегрирани“.

„Ключов елемент за Църквата в много държавите-членки по време на пандемията е зачитането на свободата на религията на вярващите, по-специално свободата да се събират, за да упражняват свободата си на изповядване при пълно зачитане на здравните изисквания. Това е още по-очевидно, ако смятаме, че благотворителните дела се раждат и също се коренят в една жива вяра. Декларираме добрата си воля да поддържаме диалог между държавните и църковните власти, за да намерим най-добрия начин за съгласуване на спазването на необходимите мерки и свободата на религията и култа“.

Европейските епископи  потвърждават своя ангажимент да работят заедно с европейските институции и държавите-членки за изграждане на по-добро бъдеще и подкрепа за инициативи, които насърчават автентичните ценности на Европа  - „солидарност, свобода, неприкосновеност на човешкото достойнство, демокрация, върховенство на закона, равенство, защита и насърчаване на правата на човека“.

Надеждата е да се преоткрие духа на бащите основатели на Европа. "Нашето пожелание е инструментът за възстановяване от Covid-10  (Подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредни ситуации - Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency SURE) и укрепеният бюджет на Европейския съюз за 2021-" 27, договорени на заседанието на Европейския съвет през юли и по които в момента се водят преговори между Европейския парламент и Съветът могат да отразяват този дух”.

(dg/vatn)

18 Ноември 2020, 13:56