Търси

Злоупотреби над малолетни Злоупотреби над малолетни 

Англия: епископите приемат доклада на независимото разледване за сексуалните насилия

„Насилието е злодеяние срещу най-уязвимите: то никога не трябва да бъде извинявано или прикривано“. Това пише епископската конференция на Англия и Уелс (CBCEW) в нота, разпространена след публикуването на доклада на IICSA, или независимото разследване за сексуалните насилия над непълнолетни, публично разследване, образувано от Британско правителство през 2015 г.

„Приветстваме доклада", се чете в епископската нота, в която се подчертава фактът, че разследването дава глас на „жертвите и оцелелите от насилията“.

„Изслушвайки внимателно тяхното свидетелство – поясняват епископите – донесе облекчение към степента на вредата, която тези сексуални злоупотреби са нанесли в живота им“. Същевременно Епископската конференция на Англия и Уелс се извинява на „всички жертви и оцелели, които не са били изслушани или подходящо подкрепени“ от Църквата, защото „само чрез смирено изслушване на страдащите можем да допринесем за заздравяването на раните, причинени от насилието, така че да се научим как да подобрим стандартите, политиките и процедурите за защитата в самата Църква“.

Епископите подчертават също, че „сексуалното насилие над малолетни е престъпление, и като такова изисква строга бдителност и също толкова строги процедури, за да се гарантира денонсирането пред отговорните власти. „Това е политиката на Църквата и това е и причината, поради която нашата защитна дейност трябва непрекъснато да се ревизира и подобрява“, продължава епископската нота. Там където всъщност срещнахме „недостатъци и несъответствия в прилагането на процедурите за защита, ние ги разпознахме и се ангажираме да предприемем действия, които до доведат до подобрение“. Епископите изказват своите безрезервни извинения и за всички „извършени насилия от членове на Църквата срещу деца, чиито вредни последици не могат да бъдат заличени“. 

Втора декларация, чрез видео материал, бе разпространена и от кардинал Винсент Никълс, председател на епископите на Англия и Уелс. „Това е труден и болезнен ден за нас – посочва кардиналът – Но вярвам, че е болезнен ден преди всичко за онези, които са претърпели насилия по време на своето детство, защото тези рани остават трайни, дълбоки и сега се пробуждат“. Като благодари на IICSA за неговата работа, „за това, че извади на бял свят нещата, които бяха скрити и ни помогна да съзрем следващата стъпка по нашия път по тези  ужасни и трудни въпроси“, кардинал Никълс изразява отново своето съжаление и болка към жертвите, обещавайки им, че Църквата „ще продължи да работи, за да бъдат всички изслушани и помогнати“.

„Искам хора, които са били сексуално малтретирани, да излязат и да го направят със сигурността, че ще бъдат изслушани. Няма да бъде толкова трудно, както в миналото – подчертава кардиналът – Сега сме решени да продължим да изграждаме качеството на нашия отговор за всяко отделно обвинение за сексуално насилие“.

Председателят на английските епископи поема също ангажиментът да преразгледа насоките за защитата на непълнолетните, както въз основа на показанията на жертвите и оцелелите, така и като се вземат предвид 7-те препоръки, съдържащи се в доклада на IICSA. Тези препоръки, обобщено, предлагат на Църквата да назначи „видни“ референти, които да контролират процедурите за защита на непълнолетните, като се фокусират върху адекватно обучение за всички, които работят с деца и очертават ясна рамка за несъответстващи случаи, за да се индивидуализират по този начин отговорните и да се приложат адекватни санкции. Освен това се препоръчва, валидирането от организации извън Църквата, които редовно да оценяват ефективността на защитните програми. „Ще продължим да работим усилено за подобряването на нашия отговор – завършва кардинал Никълс – за да няма конфликт между болката на оцелелия и здравето на тялото на Католическата църква. Трябва да приемем тази болка, да я прегърнем, да я почувстваме и да разберем как по-добре да ѝ оговорим“.

svt/ vatn

19 Ноември 2020, 08:06