Търси

Европейският съвет в Брюксел Европейският съвет в Брюксел 

Църквите към ЕС: подкрепа за държавите членки в пандемията

Църквите в Европа призоваха Европейския съюз да бъде солидарен с държавите-членки, като подкрепя екологичната, социалната и икономическата справедливост.

В настоящия контекст, драматично белязан от пандемията Covid-19, Европейските църкви, призоваха Европейския съюз да бъде солидарен с държавите членки, като подкрепя екологичната, социалната и  икономическата справедливост. Призивът бе отправен  на 27 октомври по време на видеоконференция с Михаел Рот, представител на Германското председателство на Съвета на Европейския съюз:

В съвместно изявление Комисията на епископските конференции на Европейския съюз (COMECE), Конференцията на европейските църкви (Cec) и Евангелската църква в Германия (Ekd), заявяват, че са насърчили председателството на ЕС към ефективен диалог между държавите членки, за да се постигне по- бързо към споразумение относно плана за възстановяване.

 „Всяко закъснение - подчертава икуменическата делегация - би нанесло сериозни щети на секторите, които разчитат на средства от ЕС, за да смекчат въздействието, произтичащо от кризата поради Covid-19, и би повлияло отрицателно на най-уязвимите членове на нашите общества“. Делегацията също така подчерта колко е важно да се постигне "социално справедлив преход, съчетаващ конкурентоспособността и икономическия растеж с устойчива икономика и общество".

В перспективата на новото споразумение на ЕС за миграцията и убежището, приет от Европейската комисия миналия септември, Църквите приветстваха идеята за определяне на нова глобална рамка, насочена към създаване на справедлив, равнопоставен и програмимран механизъм за управление на миграцията. Икуменическата делегация също така призова ЕС и неговите държави-членки да действат с конкретна солидарност и отговорност към мигрантите и бежанците, подчертавайки, че спасяването на бедстващи хора в морето е морален и юридически дълг, който трябва да се спазва от всички. Срещата бе и възможност да се обсъди конференцията за бъдещето на Европа, във връзка с която църквите на ЕС предложиха да участват и „активно и конструктивно да дадат своя принос, заедно с други заинтересовани страни, насърчавайки целенасочен диалог и политики.

На подготвителната среща през юли т.г., Църквите на ЕС представиха своя съвместен принос по програмата на германското председателство на ЕС на посланика в Постоянното представителство на Германия при ЕС Майкъл Клаус. Дискусиите между Църквите в Европа и председателствата на Съвета на ЕС се провеждат в съответствие с разпоредбите на член 17 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), който призовава за открит, прозрачен и редовен диалог между институциите на ЕС и Църквите.

(dg/vatn)

28 Октомври 2020, 08:05