Търси

Палестинска жена с новата маслинова реколта Палестинска жена с новата маслинова реколта 

Молитвена седмица за палестинския народ и изобилна маслинова реколта

Световният съвет на Църквите (ССЦ) призовава всички свои членове и партньори, както и всички хора с добра воля, да се присъединят към Молитвената седмицата (19 до 25 октомври) за мир и справедливост в Светата Земя и за изобилна маслинова реколта.

Инициативата се провежда с намерението да открои духовната, икономическата и културна стойност на маслиновата реколта за палестинските селища и да изрази солидарност към палестинските семейства поради понесените несправедливости и вандалските актове срещу техните земи и имоти. На Западния Бряг има повече от 10 милиона маслинови дървета и реколтата на маслините, между септември и ноември, е от голямо значение за палестинските общности, както в икономическо, така и в културно отношение. Около 100 000 семейства изкарват прехраната си от отглеждането на маслинови дървета, но прибирането на маслините се извършва под военна окупация, която продължава вече 53 години. Палестинските семейства нямат свободен достъп до своите земи и затова не могат да се грижат за тях както биха искали. „Събирането на маслините е от голямо значение за палестинските семейства от Западния Бряг – посочва преподобния Йоан Саука, временен генерален секретар на ССЦ. Това обединява хората в радостна и празнична атмосфера около един от най-важните им традиционни източници на доходи. Събирането на маслините в обстановка на мир и сигурност е от съществено значение за живота и поминъка на палестинските селяни и техните семейства”.

По традиция, събирането на реколтата е също време на празник и благодарност за плодовете, които маслиновите дървета предоставят, – посочва в нота ССЦ - но тази година ограниченията, дължащи се на пандемията Covid-19, увеличиха уязвимостта на палестинските общности в окупираните територии. Въпреки това, икуменическата програма на ССЦ за солидарност с Палестина и Израел продължава да насърчава мира и справедливостта за палистинското население, жвеещо под окупация. „Сезонът на събирането на маслините е момент, за да припомним още веднъж трудностите и несправедливостите, претърпяни от палестинския народ“, завършва Саука. За генералният секретар на ССЦ, в този особен момент, белязан от безпокойството от пандемията, призива за молитва за хората от Светата Земя показва ясно, че палестинския народ не е забравен и, че „християнската общност ще продължи да се противопоставя на подтисничеството и нарушенията на човешките права“.

svt/ vatn

22 Октомври 2020, 13:45