Търси

Притчата за царя, който направи сватба на сина си Притчата за царя, който направи сватба на сина си 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 11 октомври 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за XXVIIІ обикновена неделя през годината, в което Исус разказва притчата царя, който направи сватба на сина си и разпраща слугите си да повикат поканените на сватбата.

"Колкото души намерите, поканете ги на сватбата" (Mт 22, 1-14).

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

В днешното Евангелие отново се появява темата за избрания народ и новия народ. Бог беше приготвил пищна трапеза за своя народ, но той не е бил заинтересуван от това предложение. Евреите не само поругават, но и убиват Божиите пратеници. Гостите показват освен неуважение към домакина, но и своята омраза към него. По този начин те изцяло се отказват да имат нещо общо с този, който ги е поканил.

Подпаленият град е символ на последствията от грешните ни постъпки. Не изглежда реалистично един цар да запали цял град заради няколко неблагодарни гости. Това е само една метафора, че с нашите грешки причиняваме неприятности не само на нас, но и на околните.

Бих искал да обърна внимание на втората част на текста, където домакинът кани вместо предишните гости, всички тези, които слугите могат да намерят. И тук се разказва за времената на Църквата, за нашата действителност. Целият дом е изпълнен с нови гости. Христовата Църква по численост е много по-голяма от стария избран народ. Но не е достатъчно да си член на Църквата, за да си наистина Христов. Затова Бог веднага забелязва човека без сватбена премяна. Вярата трябва да си живее ежедневно и чрез конкретни дела. Затова нека се стараем да бъдем по-автентични в отношенията си с Бог. Амин.

10 Октомври 2020, 17:26