Търси

Исус поучава на най-голямата заповед: да обичаш Бог и блжния като себе си Исус поучава на най-голямата заповед: да обичаш Бог и блжния като себе си 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 25 октомври 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за XXХ обикновена неделя през годината, в което Исус отговаря на фариесите, запитали Го "коя е най-голямата заповед, че първата е "възлюби Господа, Бога твой, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед; а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си".

„Възлюби Господа, Бога твой, възлюби ближния си като себе си“ (Мат. 22, 34-40)

Аудио коментар на неделното Евангелие от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

В днешното Евангелие Исус синтезира цялото си учение в две заповеди. Господ е постоянно атакуван от хората с различни въпроси, търсещи по някакъв начин да го злепоставят. Един законник иска от Исус да каже коя заповед е най-голяма в закона. Това не е нещо необичайно, понеже в еврейските школи много се е дискутирало върху йерархията на заповедите на юдаизма. Един евентуален отговор за една или друга заповед би поставил Исус в конфликт с някоя от школите.

Исус казва, че любовта към Бог е най-важната заповед. „Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум”. За евреите това е също централно правило, но и всичките други над 600 заповеди са имали същата стойност. Господ казва, че втората заповед е „възлюби ближния си като себе си”, която е подобна на първата. Обичта към ближния също не е нещо ново, но Исус свързва неразривно тези две заповеди. Любовта към Бог се показва по конкретен начин чрез любовта към ближния. Любовта винаги е нещо конкретно, което ни преобразява. Исус иска да възвърне първоначалния смисъл на Божиите заповеди, което ни кара и ние да се замислим за това, което наистина е важно в живота ни. Понякога забързани в ежедневието, губим целта и посоката си. Следващата седмица ще възпоменем всички светци, а след това и всички верни покойни, така че нека тези мисли ни следват през месец ноември, който е по специален начин месец за размисъл за смисъла на живота. Амин.   

24 Октомври 2020, 17:14