Търси

Защита на живота Защита на живота  

Полските епископи: селективният аборт е „нечувано варварство“

Законът, който позволява аборта на плод с вродени дефекти, е противоконституционен. Това е решението на Конституционния съд на Варшава. Епископската конференция на Полша изразява удовлетворение и препоръчва близост и грижа за засегнатите семейства

Лиза Дзенгарини – Маня Кавалджиева – Ватикана

Историческо съдебно решение  в Полша, отнасящо се до абортите. С 11 гласа „за“ и 2 „против“, полският Конституционен съд постанови, че доброволното прекратяване на бременността поради тежки малформации на плода нарушава Конституцията. Това условие е предвидено от закона от 1993 г., който допуска аборт само в този случай и при изнасилвания и опасност за живота на майката.

На преден план трябва да стои уважението и защитата на човешкото достойнство

Съдебното решение е  в отговор на обжалване, подадено през 2019 г. от 119 депутати, според които законът нарушава конституционните принципи, които защитават живота на всеки човек. Аргументация, приета от съдиите, които по този начин постановиха противоконституционността на тази норма, тъй като противоречи на три члена от основния закон за защита на човешкия живот (чл. 38), за зачитане и защита на човешкото достойнство (чл. 30) и за дискриминацията (чл. 32). Според Съда,  не може да има защита на достойнството на дадено лице без защита на живота.

Епископите: да се отрича правото на живот е варварство

Разбира се, удовлетворението на епископите е голямо. „С това решение Съдът потвърди, че схващането за „живот, който не си струва да се живее“, е в пълно противоречие с принципа на демократичната правова държава. Животът на всяко човешко същество от зачеването до естествената смърт има една и съща стойност за Бога и трябва да бъде еднакво защитен от държавата”, заяви председателят на Полската епископска конференция (Cep), монсеньор Станислав Гадецки. Припомняйки думите на св. Йоан Павел II, според които „демокрацията и добротата на обществото“ се измерват въз основа на отношението им към най-слабите, прелатът отбеляза, че: „Всеки човек с правилно възпитана съвест осъзнава какво нечувано варварство е да се отказва правото на живот на даден човек, особено заради неговите болести”.

След това монсеньор Гадецки припомни задължението да не се забравят децата, за които също се отнася това съдебно решение, както и  техните семейства, които според прелата трябва да бъдат „заобиколени от особена грижа и действително   внимание от страна на държавата, на обществото и на Църква".

23 Октомври 2020, 13:27