Търси

Семейството през погледа на дете Семейството през погледа на дете 

Семейството, пастирски приоритет за Католическата църква в Полша

На 6 октомври завърши 387-та пленарна асамблея на Полската епископска конференция, която се проведе в Лодз и в Пабянице.

Сесията – посочва комюнике, публикувано в края на срещата – се проведе в пет работни групи, в които епископите задълбочиха следните тематики: стратегиите по време и след пандемията; Църквата в Полша и културните промени; присъствието на Църквата в социално-политическото пространство; комуникацията на Църквата и енорийската душепастирска грижа в контекста на промените.

Началото на работните сесии, предстоятелствани от монсиньор Станислав Гадечки, председател на полските епископи, бе предшествано от представянето на Енцикликата „Fratelli tutti“ , публикувана на 4 октомври. Епископите възобновиха призива на папа Франциск за предприемането на конкретни действия за изграждането на свят, базиран на любовта, единството и вниманието към всяка личност, започвайки от най-нуждаещите се. Позовавайки се на празника на свети Франциск, честван на 4 октомври, епископите припомниха също необходимостта за грижата към Творението в рамките на „цялостната екология“, предложена в Laudato sì.

На преден план повреме на работните сесии бяха поставени душепастирските предизвикателства на Църквата в Полша и одобряването на документа Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, относно формирането в свещенството, за чието прилагане сега се очакват някои разяснения от Ватиканската конгрегация за клира. Сред предизвикателствата смятани за приоритетни от Църквата в Полша са закрилата на традиоционния брак и семейството, които са в центъра на все по-разпален дебат в полското общество. Бракът, основан на любовта, взаимната подкрепа, укрепен от Благодатта и отворен за живота – подчертават епископите – предоставя естествената среда за израстването на личността и е дар за Църквата и за обществото. Оттук откроената от асамблеята необходимост за позитивното представяне на красотата на брачния и семеен живот.

На вниманието на асамблеята бе също настоящата криза с коронавирусната пандемия и нейните последствия върху живота на Църквата в Полша. Във връзка с това епископите поискаха да отговорят на критиките, повдигнати от някои страни относно даването на Евхаристията в ръцете, за да се предотврати заразяването, с обяснителна бележка от Националната епископска комисия за божествения култ и Тайнствата. В нея се уточнява, че „въпреки че в Полша основната форма за приемане на Евхаристия е в устата, това не означава, че други форми, одобрени от Църквата, сами по себе си са недостойни, неподходящи, грешни или греховни, ако отговарят на условията, установени от литургичните норми ". Епископската конференция пожела също да благодари още веднъж на всички хора, участващи на предна линия в борбата срещу коронавируса и в подпомагането на болните и най-нуждаещите се, призовавайки вярващите да спазват здравните мерки и да засилят молитвите си, особено през този месец октомври, който е посветен на Броеницата.

С оглед на 20-то издание на Деня на папата, който ще бъде честван на 11 октомври, под знака на мотото Totus Tuus, в почит на свети Йоан Павел ІІ, накрая асамблеята благодари на участниците за набиране на средства, организирано всяка година за подпомагането на стипендии, насърчавани от Фондация „Dzieło Nowego Tysiąclecia“ (Дело на Новото хилядолетие) в полза на надарени млади хора, но с малко икономически средства.

svt/ vatn

09 Октомври 2020, 08:04