Търси

Архиепископ Пицабала по време на молебен на Елеонския хълм с изглед към стените на Стария град на Йерусалим, 4/5/2020 Архиепископ Пицабала по време на молебен на Елеонския хълм с изглед към стените на Стария град на Йерусалим, 4/5/2020 

Йерусалим: Латинската патриаршия със собствен статут

Латинската патриаршия на Йерусалим вече има свой статут, резултат от реорганизацията на патриаршеските институци..

Кратък и единен инструмент, който регулира „вътрешния живот“ на Латинската патриаршия на Йерусалим, хармонизирайки работните правила на различните патриаршески институции с Каноническото право и последните разпоредби на Светия престол. С тази цел бе замислен и разработен първия „Статут на Латинската патриаршия на Йерусалим, резултат от реорганизацията на патриаршеските институции, извършена от архиепископ Пиербатиста Пицабала, апостолически администратор на Патриаршията от 2016 г.

Разделен на три секции, Статутът – пояснява самия архиепископ Пицабала в писмо, представящо новия документ и подписано на 4 юни 2020 – съдържа ясни и отчетливи разпоредби за духовните, пастирските и икономическите измерения на живота на Патриаршията. Новият инструмент също така цели органично да пренареди разпоредбите, въведени от различните патриарси във времето, като ги адаптира към настоящата правна и канонична рамка, управляваща работата на католическите църковни институции.

След въведението за идентичността и мисията на Патриаршията – информира сайта abouna.org – Статутът определя задълженията и задачите на Патриарха, на Епископите и свещениците, на сътрудниците, консултативни съвети и църковни трибунали. Специални подсекции са посветени на работата на институциите, свързани с Патриаршията, като Патриаршеската семинария в Бейт Жала и патриаршеските училища. Особено внимание е отделено на насоките относно прозрачността и икономическо-финансовата устойчивост на всички отделни реалности и дейностите, които са под контрола на Патриаршията, като енориите, училищата, университетите, социалните центрове.

Още през юни 2018 г., архиепископ Пицабала учреди Икономически съвет, като консултативен организъм натоварен да подпомага Патриаршията в управлението на финансовите, икономическите и административните въпроси. Съветът, който се събира по няколко пъти в годината е съставен, освен от Патриарха (или Апостолическия администратор), също от иконом на Патриаршията и шестима членове миряни (трима от Йордания, един от Израел, един от Йерусалим и един от Палестина), всички експерти от икономическо-финансовия сектор.

През последните години Латинската патриаршия на Йерусалим трябваше да се натовари с административните и финансови проблеми, свързани със строежа и откриването на Американския университет в Мадаба, свързан с Патриаршията и открит на 30 май 2013 г. в присъствието на крал Абдала ІІ на Йордания.

В писмо, отправено към всички членове на Латинската патриаршия в началото на Великите пости през 2017 г., архиепископ Пицабала бе написал между другото, че в близкото минало „са допуснати грешки, които са наранили живота на Патриаршията, финансово и административно, особено по отношение на Американския университет в Мадаба. Допуснали сме грешка в някои важни области, може би като не сме се съсредоточили достатъчно върху нашата основна мисия: да проповядваме  Евангелието и да се посветим на  пастирски дейности“.

svt/ fides

13 Октомври 2020, 06:50