Търси

Деца от коренните населения на Амазония Деца от коренните населения на Амазония 

Бразилия: първа Пленарна асамблея на Църковната конференция на Амазония

На срещата, която се провежда на 26 и 27 октомври по виртуален начин, са поканени епископите от паназамонския район, съставен от осем страни, чиято цел е да стартират процес за формулирането на Съвместен пасторален план за региона.

Давиде Дионизи – Светла Чалъкова – Ватикана

Църковната конференция на Амазония свика за дните 26 и 27 октомври своята първа пленарна асамблея. Изборът на деня не е случаен, защото съвпада точно с първата годишнина от Синода за Амазония.

Осем страни с една цел

Срещата на Конференцията ще бъде виртуална, а на нея са поканени да участват епископите на пандамазонския регион, съставен от осем страни, чиято цел е да стартират процес за формулирането на Съвместен пасторален план за региона. На работните сесии ще вземат участие около 300 души, представители на различни църковни институции, на местните народи и общности от тези територи, „с които Църквата върви и сътрудничи“.

Облагородяване и защита на най-бедните

Организаторите на събитието посочват, че срещата ще се опита да погледне с любов към среда, която изпитва дълбоки противоречия, за да изгради перспективата на цялостната екология, която облагородява бедните хора и местните общности, подобрява техните култури и защитава растежа им“. Ето защо, организаторите приканват вярващите да се молят за успеха на тази среща и поради тази причина, бе публикувано онлайн ръководство, което може да бъде изтеглено на португалски език на уебсайта на Църковната конференция на Амазония.

Църковната конференция на Амазония

Конференцията се ражда от предложението на Синодалните отци за „създаването на епископски организъм, който да насърчава синодалността между Църквата и панамазонския религион, да помага за очертаването на амазонския лик на Църквата, и да продължи в ангажимента за намирането на нови пътища за евангелизаторската мисия, но също и от апела на папа Франциск, съдържащ се в постсинодалното насъчрение Querida Amazonia, за да могат „пастирите, богпосветените и миряните от Амазония да се ангажират за опазването на общия дом и защитата на бедните и беззащитните“.

26 Октомври 2020, 11:30