Търси

Притча за лозето и лошите работници, Национална библиотека на Холандия 1450. Притча за лозето и лошите работници, Национална библиотека на Холандия 1450. 

Коментар на Евангелието за 4 октомври 2020 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за XXVII обикновена неделя през годината, в което Исус разказва притчата за господарят на лозето и злите лозари (Mt 21,33-43).

XXVII обикновена неделя - 4 октомври 2020 г.

отец Йоан Хаджиев коментира Евангелието за XXVII обикновена неделя

Скъпи братя и сестри,
Днешното Евангелие се явява продължение на това, което четохме предишната неделя. Днешният символ на лозето е взет от книгата на Исая, но точно в последния стих на днешния текст, Исус идентифицира лозето с Божието Царство. В началото то е било поверено на евреите, но те не искаха да го приемат. Бог е изпащал своите пророци, за да може чрез тяхната реч народът да се опомни, но те са били бити или убити, за да не проповядват повече.

Накрая Бог Отец изпраща Сина Си, но и Той ще последва същата съдба на пророците. Със смъртта на Исус се слага край на привилегированата роля на избрания народ. С кръстната Му смърт се отварят вратите за спасението за всички хора, независимо от техния произход. Царството Божие бе взето от евреите и бе дадено на нас, новия Божи народ. Но това не означава, че ние ставаме автоматично по-добри. Човек продължава да бъде изкушаван да превърне живата вяра в закостеняла традиция. Когато вярата ни не променя нашия живот, това означава, че сме заслепени като евреите от днешното Евангелие. Ако сме изпаднали в такава ситуация, трябва да се обърнем, иначе и на нас ще ни бъде отнето Царството.

Амин.

03 Октомври 2020, 14:48