Търси

„Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата“ (Mт 5,1-12a). „Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата“ (Mт 5,1-12a). 

Коментар на Евангелието за 1 ноември 2020 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за празникаТържество Всички светци, в което Исус проповядва за блаженствата.

„Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата“ (Мт 5, 1-12a).

Отец Йоан Хаджиев коментира Евангелието за Тържество на Всички светци

Скъпи братя и сестри,

Днес празнуваме тържеството на всички светци на Христовата Църква. Те са наистина многобройни, понеже това са всички верни на Бога души от сътворението на света до днес. Всеки ден в Литургията се възпоменава някой светец, но много повече са тези, който не са били официално канонизирани, но вече се радват на Божието присъствие в Рая. Възпоменавайки светците, Църквата прославя Бог, който извършва велики дела чрез верните си слуги.

Днешното евангелие ни разказва за проповедта на Исус на планината. Господ проповядва за блаженствата, седнал горе в планината. Той е новият Моисей, чрез когото Бог поучава народа си. Исус нарича блажени, т.е. щастливи бедните духом, плачещите, кротките, гладните и жадните за правда, милостивите, чистите по сърце, миротворците и изгонените заради правда. Блаженствата имат много дълбок смисъл и ни разкриват Божествената мисъл за човека. Те са програма за живота, на тези, които искат да станат светци.

Всеки един от нас е призван да бъде светец. Дали имаме в сърцето си копнеж да бъдем свети? Това е нашата основна мисия като християни - да бъдем отражение на Божията святост и да носим светлина на света. Често пъти светците са прекалено идеализирани, забравяйки, че и те са били хора като нас. Небето не може да бъде превзето с нашите усилия, затова спасението и светостта са винаги благодат. Но по този нелек път към Бога нека ни дават сили блаженствата, които са утеха за всяка душа, която търси своя Създател.

Амин

31 Октомври 2020, 08:28