Търси

Ирландия чества "Деня за живота" Ирландия чества "Деня за живота" 

Ирландия: "Ден за живота"

„Избери живота“: това е мотото на „Деня за живота“, който Католическата църква в Ирландия ще отбележи на 4 октомври.

Инициативата се провежда всяка година с цел да информира населението за значението и стойността на човешия живот, във всяка негова фаза и състояние. За случая епископите разпространиха пастирско послание, в което припомнят, че „през 2019 г. в Ирландия са направени 6.666 аборта“: данни, на които Църквата отговаря с „послание на надежда и любов“, защото „заедно можем да насърчаваме културата на живота“. Изразявайки своята болка за загубения човешки живот по причина на доброволното прекъсване на бременността, епископите изразяват надеждата за „промяна на манталитета и чувствителността към вроденото достойнство на детето в утробата и грижите за бременните жени“. Оттук и призива към енориите и католическите общности да бъдат „места за грижа, прием и подкрепа на живота“. „Енорията е семество от семейства – се чете в посланието – Ето защо приканваме нашите енории да бъдат място за прием, където бременните жени да бъдат подкрепяни и да се чества безценният дар, който им е поверен“.

След като подновяват отново апелът за „зачитането и честването на живота“, епископите не забравят мъжете и жените, „които са изправени пред трудни обстоятелства, като аборта, и търсят утехата на Господ“. Ето защо, ангажиментът на католиците е този да „насърчават културата на приемането на новия живот, молейки се и работейки за по-добра правна защита на бременните жени и неродените“. Насърчаването на живота– уточняват допълнително епископите – трябва да включва помощта за онези, които след аборта, „не са готови да си простят“, дори и да са „получили опрощението при изповедта“. Много от тях, „години по-късно, носят още върху си емоционалните и духовни белези“, на една прекъсната бременност. Затова, задачата на Църквата е да помага на тези хора „да се помирят със себе си, със загубеното дете и с Бог, който никога не е преставал да ги обича, защото в Господ можем да намерим мира“.

svt/ vatn

03 Октомври 2020, 06:50