Търси

Пленарна асамблея на германските епископи във Фулда Пленарна асамблея на германските епископи във Фулда 

Германските епископи: по-малко неравенство и повече сплотеност

„Повече участие и сплотеност чрез равни условия на живот“, е заглавието документът, публикуван от Германската епископска конференция - която го обявява чрез своя уебсайт - по въпроса за социалното равенство.

Документът е приноса на Църквата в Германия за дискусията, базирана на социално етически, социологически, юриспруденциални и икономически съобръжения е се свързва с документа „Укрепване на доверието в демокрацията“, който германските епископи представиха през 2019 г. заедно със Съвета на Протестантската църква, подчертаващ съвместната отговорност на Църквите за демократичен консенсус в обществото

Текстът откроява преди всичко увеличаването на регионалните неравенства, което се проявава по-специално в намаляването на населението в много региони, със съотвтените очевидни икономически и социални последици. Същевременно епископите подчертават важността на селските райони, където са видими много от процесите на социална трансформация, като например в секторите на енергетиката, прехраната и снабдяването.

За оценката на ситуацията, използваният метод е съпоставката между  желаната еднородност с разнообразието на условията на живот в различните региони. Накрая са представени варианти за действие за укрепване на социалния живот на местно и регионално ниво, ориентирани към принципа на субсидиарност, и се отразява ролята на Църквата и свързаните с нея институции, като Каритас или други, които са активни в училищата или болниците.

 „Дори предполагаемата тенденция към индивидуализация във време на глобализация и дигитализация, не пречи на човешкото същество да бъде социално същество - гласи предговора към документа, подписан от монсиньор Франц-Йозеф Овербек, епископ на Есен и председател на Комисията по социалните въпроси на Германската епископска конференция - Това още веднъж е насочено към нашето внимание по особено ясен начин от пронизващият опит на пандемията от коронавирус и от многобройните и впечатляващи признаци на живяна солидарност, на внимание и признателност“.

„Персоналът на Каритас и на общността укрепва социалното сцепление на местно и общо ниво, чрез своята безценна работа. За успешното сътрудничество не само са необходими правилните правителствени условия, но и иновативни концепции, както и отворените очи и ръце на всеки отделен човек“, заключава монсиньор Стефан Бургер, епископ на Фрайбург и председател на Комисията за милосърдни дела.

svt/ vatn

15 Октомври 2020, 08:02