Търси

Vatican News
Езерото Йоджоа в Хондурас Езерото Йоджоа в Хондурас 

Мадрид: 12 септември, Икуменически ден за Творението

Размисъл над значението, че сме пазители на живота и на Творението и над необходимостта да закриляме биоразличието: с тези цели на 12 септември, събота, Архидиоцеза на Мадрид и Православната епископска асамблея на Испания и Португалия ще отбележат Икуменическия молитвен ден за грижата за Творението.

Програмата на събитията ще бъде предстоятелствана от кардинал Карлос Озоро Сиера, архиепископ на Мадрид, задено с Митрополит Поликарп, представител на Вселенската патриаршия на Константинопол, и от румънския православен свещеник Тимотей Лауран. „Заради настоящата ситуация на здравна криза и в памет на големия брой жертви на пандемията от вируса на Covid-19 – се чете в сайта на Църквата в Мадрид – този ден се стреми да обедини усилията за повишаване на осведомеността на гражданите за връзката между унищожаването на околната среда и увеличаването на пандемиите. Грижата за живота в широк смисъл, която е за човешкия живот и биологичното разнообразие – се подчертава- е част от нашия ангажимент, като християни, да гарантираме обитаемостта на планетата и устойчивото развитие на хората, в съответствие с устойчиво развитие и опазване на делата на Създателя".

Оттук и призива да „се научим да ценим важността от грижата и опазването човешкия живот, във всички негови етапи, без да забравяме, че закрилата на природата е необходима и важна стъпка за насърчаването на приемствеността на живота“. Цитирайки откъс от Енцикликата на Бенедикт ХVІ Caritas in veritate, организаторите подчертават: „Ако не зачитаме правото на живота и на естествената смърт, ако се прави изкуствено зачатието, гестацията и раждането на човека, ако се жертват човешки ембриони за научните изследвания, колективната съвест губи понятието за човешка екология, и с него, това за екологията на природната среда. Противоречиво е да се иска от новите поколения да зачитат околната среда, когато възпитанието и законите не им помагат да зачитат самите себе си“ (51).

Денят ще се проведе в Casa de Campo, на хълма Торесила, и ще бъде разделен на два различни момента, поради съображения от здравна сигурност: в 10 ч. ще се проведе кръгла маса с експерти от религиозната, академичната и гражданската област, които ще обсъдят темата за грижата за живота, както от духовно-християнска, така и от медицинско-здравна гледна точка. От 11.30 ч. ще започне втория етап от деня с икуменическа молитва, която ще продължи до 13 ч. Накрая трябва да се припомни, че събитието се помества в контекста на „Времето за Творението“, световна икуменическа инициатива, от 1 септември до 4 октомври, което насърчава закрилата, опазването и положителното развитие на „Общия дом“. Темата на събитието през 2019 г. бе „Мрежата на живота“, която свързва именно опазването на Творението със закрилата на биоразличието.

11 Септември 2020, 12:16