Търси

Vatican News
Бежанци от разрушения лагер Мория чакат да влязат  в нов временен лагер. 17.9.2020 Бежанци от разрушения лагер Мория чакат да влязат в нов временен лагер. 17.9.2020 

Швейцарските епископи: да чуем викът на най-уязвимите

Чуйте вика на онези, които са по-уязвими от нас и молят за помощ: това е призива, отправен от Швейцарската епископска конференция (Ces) в навечерието на Световния ден на мигрантите и бежанците, който ще се отбележи на 27 септември.

 „Подобно на Исус Христос, принудени да бягат“ е заглавието на документа на Католическата църква в Швейцария, взаимствано от посланието на папа Франциск на 13 май и посветено по-специално на темата за вътрешно разселените лица. Припомняйки, че сегашният свят е глобално село, епископите подчертават нуждата от общо съзнание и актуализират някои императиви на папата, първият от които е „да опознаеш, за да разбереш“: „Да знаеш броя на мигрантите не е достатъчно – пишат швейцарските епископи. По-скоро, нека се заинтересуваме от историята на бежанците“.

Втората покана е „да се приближим, за да служим“: както учи притчата за Добрия самарянин, „приближаването към непознатия  включва приемане на възникналите рискове“. И все пак е важно „да  слушаме, за да се помирим“: „Отделяме ли някога време за лично слушане? – е въпросът на швейцарските епископи. Например, по време на карантината, когато царуваше тишина в нашите градове, достигна ли викът на най-уязвимите до нас?“. Епископите подчертават още, че „за израстването е необходимо да се споделя“, защото „никой не спасява себе си“. Оттук и призива „да „сътрудничим, за да изграждаме“: „Трябва да се запитаме за нашия начин на действие, за изграждането на общ живот, който наистина да бъде „хуманен“. Царството Божие трябва да изградим всички заедно".

Денят 27 септември също ще бъде белязан и от солидарността: събраните волни пожертвувания на тази дата, ще бъдат предназначени  в подкрепа на три проекта, осъществявани от местната Църква и от Папската фондация „Църква в нужда“. Първият се отнася до Ливан, по-специално за сирийските бежанци в Захле, на които ще бъде осигурена доставка на бебешки памперси, достатъчна за една година. „От 600 семейства, регистрирани в гръко-мелкитската архиепархия на Захле -  се чете  в  нота на епископите - 50 не могат да си позволят памперси за децата си.“ Монсеноьр Иссам Джон Дарвиш,мелкитски архиепископ от Захле, пише: „Всеки ден сирийските християнски бежанци ни казват:„ Без Църквата животът ни би бил нещастен и непоносим“.

Вторият проект предвижда катехистична помощ и лечение на травми за бежанци от Южен Судан в Етиопия. Понастоящем, в бежанските лагери хуманитарните организации предоставят хуманитарна подкрепа за настаняване, медицинска помощ и храна, но не и духовна грижа за бежанците, въпреки факта, че те са "важен компонент". Поради това, викариатът на Гамбела прави всичко възможно, за да създаде структури, полезни за пастирските дейности. Третата програма за солидарност засяга самата Швейцария, по-конкретно пастирската грижа за малцинствата. „Някои мисии на малки общности, които говорят други езици, не се финансират или само частично от националните фондове. При тези случаи, тяхното финансиране би било израз на солидарност“, заключават епископите.

(dg/vatn)

23 Септември 2020, 08:35