Търси

Vatican News
Лозе Лозе 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 27 септември 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за ХХVІ обикновена неделя през годината, в което Исус разказва на учениците си притчата двама синове, чийто баща ги моли да отидат да работят на лозето (Mт. 21, 28-32).

"Като се разкая, отиде. Митарите и блудниците ви изпреварват в Божието царство".

Аудио коментар на отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие ни говори за вярата. Тя наистина е дар от Бога, който всеки свободно може да приеме или да отхвърли. Единият син приема молбата на баща си. Обръща се към него с „господарю”, с което изразява своята преданост. Готов е да направи всичко, което иска от него баща му, но това е привидно. Този син символизира евреите, които привидно са били верни на Яхве, а в действителност са били със сърцето си много далеч от него.

Другият син веднага отказва молбата на баща си. Не е ясно по какви причини синът не иска да подслуша баща си. Обикновено когато човек има някаква уважителна причина, тя е спомената, когато се отказва нечия молба. Това ни навежда на мисълта, че синът е по-скоро непослушен заради инат. Но се разкайва и изпълнява това, което се е очаквало от него. Интересно е да се отбележи, че не се казва, че е „размислил”, а че се е „разкаял”, което има ясна религиозна насока. Този син символизира всички тези хора, които са извън категорията на редовните вярващи. Имат често предразсъдъци срещи религията и Църквата, но понякога те, когато са докоснати от Божията благодат, променят живота си.

Днешното Евангелие ни казва преди всичко да бъдем бдителни. Дори да сме сигурни  в нашата вяра, животът ще я подложи на изпитания. И понеже вярата не е теория, а нещо конкретно и житейско, ако тя няма здрави корени, лесно може да бъде отнесена от житейските бури, които заглушават и Божия глас. Амин.

26 Септември 2020, 16:31