Търси

Лозе Лозе 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 27 септември 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за ХХVІ обикновена неделя през годината, в което Исус разказва на учениците си притчата двама синове, чийто баща ги моли да отидат да работят на лозето (Mт. 21, 28-32).

"Като се разкая, отиде. Митарите и блудниците ви изпреварват в Божието царство".

Аудио коментар на отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие ни говори за вярата. Тя наистина е дар от Бога, който всеки свободно може да приеме или да отхвърли. Единият син приема молбата на баща си. Обръща се към него с „господарю”, с което изразява своята преданост. Готов е да направи всичко, което иска от него баща му, но това е привидно. Този син символизира евреите, които привидно са били верни на Яхве, а в действителност са били със сърцето си много далеч от него.

Другият син веднага отказва молбата на баща си. Не е ясно по какви причини синът не иска да подслуша баща си. Обикновено когато човек има някаква уважителна причина, тя е спомената, когато се отказва нечия молба. Това ни навежда на мисълта, че синът е по-скоро непослушен заради инат. Но се разкайва и изпълнява това, което се е очаквало от него. Интересно е да се отбележи, че не се казва, че е „размислил”, а че се е „разкаял”, което има ясна религиозна насока. Този син символизира всички тези хора, които са извън категорията на редовните вярващи. Имат често предразсъдъци срещи религията и Църквата, но понякога те, когато са докоснати от Божията благодат, променят живота си.

Днешното Евангелие ни казва преди всичко да бъдем бдителни. Дори да сме сигурни  в нашата вяра, животът ще я подложи на изпитания. И понеже вярата не е теория, а нещо конкретно и житейско, ако тя няма здрави корени, лесно може да бъде отнесена от житейските бури, които заглушават и Божия глас. Амин.

26 Септември 2020, 16:31