Търси

Vatican News
2 милиона души по света нямат достъп до чиста питейна вода 2 милиона души по света нямат достъп до чиста питейна вода  

Япония: септември, месец на молитва за закрилата на водата

На водата „извор на живот“ е посветен помощния литургичен материал на Архидиоцеза на Токио, Япония, разпространен през септември: месец посветен на закрилата на живота във всяка негова форма.

Публикуван на диоцезалната страница на Фейсбук, помощния материал черпи вдъхновение от документа „Aqua fons vitae“ (Водата, извор на живот), публикуван от Ведомството за цялостното човешко развитие през март 2020 г., месец в който се чества Световния ден на водата. Изхождайки от този документ Католическата църква в Токио призовава вярващите към молитва и конкретни действия за опазването на водните ресурси. Всеки един е приканен да „поеме своята отговорност за закрилата на водата, която, за съжаление, - казва Църквата в Япония – е малтретирана, замърсявана и разхищавана, заплашвайки оцеляването и човешкото здраве. По-специално се препоръчва на вярващите да правят всекидневни малки жестове за закрилата на този беценен ресурс: например, „поливането на сухите растения и дървета, които виждаме около нас и култивирането на нови“; размисъл за пречистващата стойност на светената вода, която се поръсвана в края на богослуженията; да се слушат песни или да се гледат филми, които помагат за осъзнаването на „социалната и културна стойност“ на водните ресурси, които са своеобразна „колективна памет на човечеството“.

Но не само: архидиоцезът на Токио подчертава също стойността, която притежава водата за „насърчаването на мира“. Тя –посочва Църквата – е „мост, елемент, който създава сътрудничество и диалог, помага за сформирането на по-голямо социално сцепление и увеличаването на солидарността“. Затова, вярващите са поканени да се съпоставят помежду си за важността от пестенето на водата и за най-добрия начин за нейното опазване. Оттук и препоръката да постетят „пречиствателните и разпределителните станции в техния район“, обсъждайки този проблем задълбочено със семейството и общността. Централно място заема също призива да не се виждат водните ресурси просто, като стока, която може да бъде „притежавана, плячкосвана, управлявана, консумирана и разменяна“, защото те са „съществен елемент за всяка форма на живот“. В този контекст, християните са приканени да се информират за проблема с приватизацията на водата, за да бъдат по-добре осводомени.

Друга съществена точка, припомнена от Архидиоцеза на Токио, се отнася до драмата за „приватизацията на морето, която благоприятства единствено големите икономически компании, и, която между другото трябва да бъде наречена „плячкосване на морето“, защото лишава малките риболовци от техните права. Затова, се приканват вярващите да молят Броеницата, преди всичко на 8 септември, празник на Рождество на Дева Мария. Накрая вярващите са приканени да проверят в своите домове дали нямат течове, за да не се разхищава ненужно водата.

В света 2 милиона души все още нямат достатъчно питейна вода, защото изворите са твърде далеч или твърде замърсени“ и това заплашва силно тяхното здраве. Оттук и последната препоръка на Църквата в Токио: „Когато си жаден, напълни половината чаша с вода и я изпий. Само ако е необходимо, можеш да прибавиш друга вода“. Един малък жест, привидно банален, но който помага да не се разхишава нашия „извор на живот“.

svt/ vatn

10 Септември 2020, 09:15