Търси

Членовете на Епископската конференция на Германия в катедралата на  Фулда. Членовете на Епископската конференция на Германия в катедралата на Фулда. 

Германия: ефектите от пандемията върху църковния живот и синодалния път

Есенната сесия на общото събрание на Германската епископска конференция (DBK) се провежда във Фулда от 22 до 24 септември. Присъстват 69-те членове на Епископската конференция, ръкодводена от председателя, епископа на Лимбург, монс. Георг Батцинг.

Поради продължаващите ограничения във връзка вируса Covid-19, епископите ще проведат тридневна среща вместо планираните четири дни, и в достатъчно голямо помещение в кметството, предоставено от общината във Фулда, за да осигурят изискваната дистанция срещу пандемията. При откриването на работата на асамблеята участва и Апостолическият нунций монс. Никола Етерович.

Основни теми на срещата ще бъдат задълбочен анализ на въздействието на пандемията върху църковния живот и дискусия относно по-нататъшния напредък на синодалния път, особено след наскоро проведените регионални конференции. Както е известно, Църквата в Германия се подготвя за своята първа Синодална асамблея, която ще се проведе във Франкфурт през октомври 2022. Този „синодален път на реформа на Католическата църква в Германия е необходим за общото търсене на мерки за укрепването на християнското свидетелство. Четири са големите тематични форуми, върху които ще се съсредоточи „синодалния процес“: „Власт и разделение на властта в Църквата – съвместно участие и участие в мисията“; „Свещеническия живот днес“; „Жените в църковните служби и офиси“; „Да живееш в успешни взаимоотношения – любовта живее в сексуалността и в сътрудничеството“.

Общото събрание на епископите ще се занимава и със статистиката на Църквата от 2019 г. и с инструкциите на Конгрегацията за духовенството за енориите. Ще бъдат направени и нови оценки по проблема със злоупотребите след публикуването на данни за случаи в някои религиозни ордени и общности. Специално внимание ще бъде отделено на две теми: анализ на текста за погребенията и за литургичните тържества в трудни времена и бедствия.

(dg/vatn)

21 Септември 2020, 23:29