Търси

Литургия в Кампала за 50 години от създаването на СЕКАМ Литургия в Кампала за 50 години от създаването на СЕКАМ  

На 2 август църквите в Африка честват Денят на СЕКАМ

На 2 август ще бъде отбелязан Денят на СЕКАМ, Симпозиума на епископските конференции на Африка и Мадагаскар. Мисията на организма е да съхранява и насърчава братското общение и сътрудничеството на африканските епископски конференции, особено в областта на евангелизацията, справедливостта и мира, икуменическия и междурелигиозния диалог.

Лиза Дзенгарини – Марина Тамаро – Светла Чалъкова - Ватикана

Да помогне на африканските католици да се запознаят с историята, организацията и симията на Симпозиума на Епископските конференции на Африка и Мадагаскар (СЕКАМ), но също да се моли за универсалната Църква и по-специално за тази в Африка. Тази е целта на предстоящия Ден на СЕКАМ, който ще бъде отбелязан на 2 август. Учреден през 2014, по повод 45-та годишнина от съзнаването на организма, който обединява 37 национални Епископски конференциии 8 регионални африкански конференции, този ден се чества на 29 юли или, когато не се пада в неделен ден, с неделята най-близка до тази дата.

Служение за целия континент

През 2019 СЕКАМ отбеляза своя Златен юбилей. По този повод папа Франциск отправи към членовете му послание, в което откроява безценното служение през последните години от страна на Симпозуима в предоставянето на помощ в целия континент. Асоциацията бе основана през 1969 и открита официално от Павел VІ през юли на същата година, по повод неговата пастирска визита в Уганда, първата на един папа в африканския континент. Идеята за създаването на една континентална структура, способна да насърчава общото виждане за мисията на Църквата в Африка, се заража веднага след Втория ватикански събор, когато африканските епископи изразяват волята да работят в общение, преодолявайки своите езикови, исторически и културни различия. Затова, специфичната мисия на СЕКАМ е да опазва и насърчава братското общение и сътрудничеството на Африканските епископски конференции в сферата на евангелизацията, справедливостта и мира и в икуменическия и междурелигиозния диалог.

Отложени са волните дарения за Деня

Денят на СЕКАМ по принцип е придружен от специални волни дарения, но по причина на кризата с коронавируса – информира писмо на генералния секретар на организма, отец Тервазе Хенри Акаабиам – те са били отложени. „Въпреки това – се уточнява в писмото, адресирано към генералните секретари на Африканските епископски конференции – който желае даде своята финансова или материална подкрепа може да го направи. Волните дарения служат за подпомагането на делото и мисията на СЕКАМ и е начин да се накарат всички африкански католици да се почувстват пълноправни участници в нея“, пояснява отец Антони Макунде, генерален секретар на Асоциацията на Епископските конференции от Източна Африка.

01 Август 2020, 09:55