Търси

Моменти от последната Европейска среща на младежите във Вроцлав Моменти от последната Европейска среща на младежите във Вроцлав 

Тезе: Европейската среща на младежите се отлага за 2021

Заради кризата с коронавируса бе отложена традиоционната Европейска среща на младежите, която всяка година се организира от икуменическата общност на Тезе и се провежда в края на старата и началото на новата година

Срещата трябваше да се проведе от 28 до 31 декември в Торино, но предвид несигурността относно развитието на заразата през следващите месеци, християнските общности, популяризиращи събитието, включително архидиоцеза в Торино, решиха да я отложат.  

За решението – поясвява комюнике на архидиоцеза – оказа влияние също съображението, че поклонничеството на младежите трябва да се проведе в сигурни условия за всички, именно защото става въпрос за среща с целия град и неговата територия. Младежище ще бъдат приютени от семейства от Торино и Пиемонт, ще посещават нашите музеи, ще се срещат с хора и общности от цялата торинска действителност. Техните срещи на размисъл и молитва, така както и момента на сърцерцанието на Плащеницата, за младежите които желаят, се поместват в живота на целия град.

Въпреки това – уточнява комюникето – времето, уползотворено до този момент не е загубено, защото се осъществиха контакти и срещи с оглед на поклонничеството, индивидуализирайки структурите и помещенията за приема и започвайки проучване на сложната логистична машина, изискваща посрещането и приютяването на около 20 хиляди души за броени дни. Душепастирската грижа за младежите към диоцеза остава опорна точка в този път на подготовка.

Инициативата за срещата в главния град на област Пиемонт се роди в сферата на икуменическия ангажимент на Торино. Първата покана датира от 2017 г. е подписана от духовните водачи на Валденската църква, Баптистката църква, Румънската православна църква, Евангелската лютеранска църква, Адвентистката църква заедно с архиепископ Чезаре Носиля и с отговорниците за Католическата и Евангелистката комисия за икуменизма, Секретариата по икуменическите дейности и младежите от групи, свързани с Тезе.

Последната европейска среща на младежите на Тезе се проведе във Вроцлав, Полша, на тема „Винаги на път, никога изкоренени“, а на нея взеха участие около 15 хиляди момичета и момчета от цяла Европа, сред които също групи от Ливан и Япония. Повече информация за следващото издание на срещата може да се намери на интернет сайтовете: www.upgtorino.it, www.sindone.org, www.taizetorino.it.

18 Август 2020, 09:01