Търси

Исус умножава хлябовете и рибите Исус умножава хлябовете и рибите 

Коментар на Евангелието за 2 август 2020 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за XVІІІ обикновена неделя през годината, в което се разказва за умножаването на хлябовете и рибата.

"Всички ядхоа и ни наситиха" (Мат. 14, 13-21)

Аудио коментар на отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днес Евангелието ни разказва за едно наистина грандиозно чудо - Исус нахранва над 5000 души с 5 хляба и 2 риби. Това събитие ни напомня чудото на пророк Елисей, който нахранва 100 души с 20 хляба. Но Исус извършва това със своята собствена мощ, за разлика от пророка. Христос е като новия Моисей, който се грижи за народа си в пустинята. Исус идва за да ни даде новата манна и извършвайки това чудо иска да укрепи вярата на Своите ученици.

Исус в днешното Евангелие ни дава 2 мистериозни знака, които можем да разберем в светлината на Неговата кръстна смърт и възкресение: посредничеството на апостолите в Църквата и установяването на Евхаристията. Господ извършва това чудо, но дава храната на хората само чрез учениците си. Привидно тяхната роля не е нужна, но по Божие решение апостолите, а след това и епископите и свещениците, са тези, които Бог избира за свои посредници. Често хората днес се съмняват в посредничеството на свещениците. Защо точно тези грешни хора ще ни учат на вяра и морал? В днешното Евангелие не се казва никъде, че Исус е избрал апостолите да раздават храната, понеже са имали някакви специални организационни способности. Но точно Бог избира слабите и грешните за да наставляват слабите и грешните.

Другият знак, който Бог ни дава е самият начин, по който той извършва умножаването на хляба и рибата. За нас християните е ясна алюзията с Евхаристията. Исус, истинският хляб, ще ни даде себе си, за можем да не умрем, а да имаме в себе си живот. Впечатляващ е и фактът, че първо се говори, че случката се е случила на пусто и необитаемо място, а след това хората сядат върху тревата. В Израел необитаемите места, са тези, където няма растителност, където няма паша за животните, където човек не може да живее. Но Евхаристията носи със себе си живота, тя може да превърне пустинята на грешната ни душа в райска градина, но само когато решим да променим посоката на живота си и се ориентираме към Христос, изворът на живота. Амин.

01 Август 2020, 16:05