Търси

Vatican News
"Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва" "Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва" 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 30 август 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за ХХІІ обикновена неделя през годината, в което Исус казва на учениците си: "Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва; защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери".

 "Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си" (Мат. 16, 21-27)

Аудио коментар на отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри.

Днешното Евангелие е продължение на това, което четохме предишната неделя. Тогава Петър изповяда, че Исус е Месията, истински Бог и истински човек. Но все още у апостолите е присъствало убеждението, че Месията ще възстанови на царството на Израел. В следствие на това, учениците биха имали власт в това ново Царство. Затова те не са могли да си представят, че Месията ще бъде убит. Исус им казва ясно и че ще възкръсне, но и това излиза от тяхната логика и планове.

Затова Петър се противопоставя на идеята, че Исус трябва да умре. Господ му отговаря изключително рязко: „Махни се от Мене, сатана!”. Това означава, че Петър не е достоен да бъде апостол, ако се противопоставя на плана на Отца за спасението на човечеството. Дяволът всъщност е искал Исус да не страда, за да не ни изкупи. Петър, следвайки логиката на дявола, се превръща все едно в него.

Една от големите илюзии в живота е, че има лесен път. Ако вярваме, че има лесен живот, често ще бъдем нещастни, понеже нашите очаквания няма да се реализират. За да стигнем до Рая трябва да се амбицираме и да водим борба. И само за това си струва да се борим, понеже „каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?”. Амин.

29 Август 2020, 08:27