Търси

Vatican News
Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 23 август 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за ХХІ обикновена неделя през годината, в което Исус пита учениците си за кого Го мислят, и Петър отговаря: "Ти си Христос, Синът на Живия Бог". Тогава Исус му казва: "блажен си ти, Симоне, син Ионин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, Който е на небесата; и Аз ти казвам: ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят; и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата".

"Ти си Петър, и на теб ще дам ключовете на Царството Небесно" (Мат. 16, 13-20)

Аудио коментар на отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие разказва за един ключов момент от историята на Исус. Случката бележи края на периода на проповядването, който ще отстъпи място на периода на страданието и смъртта на Спасителя. Затова Месията пита своите ученици: „За кого Ме човеците мислят - Мене, Сина Човечески?”. Това е изключително важен въпрос, понеже делото на Исус е дело на Месията, а не на един от многото пророци и чудотворци. Въпреки че извършва толкова много извънредни дела, хората не са могли да разпознаят, че Той е Месията. Нужно е Бог Отец със Своята благодат да подкрепи вярата на апостолите.

Да обърнем внимание, че Исус се обръща с този въпрос не към народа, а само към учениците. Те ще бъдат основата на Църквата, затова е било от голямо значение да разберат правилно учението на Христос. Св. Петър, от името на апостолите, изповядва вярата, че Исус е Месията. Понеже е познал истинската самоличност на Исус, Той му обещава, че върху него ще изгради Църквата си и че ще му даде ключовете на Царството. Властта на ключовете означава, че той ще може да тълкува правилно както доктрината, така и дисциплината на Църквата.

Наследниците на Св. Петър са папите, които през вековете са тези, които имат правото да тълкуват Библията, Традицията и Учението на Църквата. Това е потвърдено от I Ватикански събор, който обявява непогрешимостта на папата за догма. Много от християните днес искат да са Христови, но искат да живеят избирателно, според своето евангелие, а не според Евангелието на Исус. Но това означава, че не приемаме изцяло Исус за Месията и че Неговото учение съдържа цялата истина. За тези християни Исус е Йоан Кръстител, Илия, Йеремия или някой от пророците, т.е. не е този, Който е дошъл да промени целия им живот със Словото Си, което е истина. Амин.

22 Август 2020, 14:25