Търси

Исус с кананейката Исус с кананейката 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 16 август 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за ХХ обикновена неделя през годината, разказващо за кананейката, която моли Исус да избави нейната дъщеря от бесовете.

"Жено, голяма е твоята вяра" (Мат. 15, 21-28)

Аудио коментар на отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Продължава и тази неделя темата за вярата. Исус днес се среща с жената хананейка, която е отчаяна, понеже дъщеря ѝ е болна от бяс. Тази болест днес, слава Богу, е сравнително рядка, благодарение на ваксината, създадена от Луи Пастьор преди около 130 г., векове след случката в днешното Евангелие. Тази болест води до сигурна смърт до 2 дни. Това е причината хананейката толкова настоятелно да моли Исус. Но Той я поставя в изпитание. Христос не е лечител, дошъл само и единствено да лекува нашите болести. Той е Месията, който спасява нашата душа. Изпратен е до Избрания народ, който не иска да Го приеме. Исус поставя в изпитание вярата на жената. Господ не отговаря нищо на молбата, мълчи, за да види реакцията ѝ. Често така постъпва и с нас, понеже не иска да бъде манипулиран от нашите постоянни желания.

Въпреки че привидно Исус не иска да ѝ помогне, хананейката не се отказва, понеже е имала вяра в Него не като лечител, а като „Господ”, както тя го нарича. Кой всъщност е излекуван? Исус освобождава момичето от смъртоносната болест, но това е споменато само мимоходом. В действителност излекувани са апостолите, които са искали да отпратят жената, понеже била езичница. Днешното Евангелие ни учи на това да не презираме другите, понеже са грешни, различни, по-лоши от нас. А защо? Понеже често само привидно ние сме по-добри. Амин.

15 Август 2020, 20:08