Търси

Изглед към разцъфтелите полета на Кастелучо ди Норча в Италия Изглед към разцъфтелите полета на Кастелучо ди Норча в Италия 

Великобритания: отворено писмо на религиозните лидери за КОП-26

Отворено писмо на религиозните лидери във Великобритания, публикувано по повод британското председателство на следващото издание на Конференция на ООН за изменението на климата (COP26) в Глазгоу през идната година.

В този специален момент, белязан от световна здравна криза, сме призвани да развием едно ново общо виждане за нашето бъдеще, „базирано на признаването на нашите ограничения – тази планета е една сложна екосистема, от която сме само част – вкоренено в устойчивостта и зачитането на природата и ресурсите на земята, и основано на основните принципи на справедливостта и отговорността“, се чете в отвореното писмо. 

„Нашите религии – припомнят лидери – ни учат, че нашата планета, с нейните богати ресурси и стимулращото си разнообразие, ни бе поверена с доварие и сме отговорни за начина, по който се отнасяме съм нея... не само пред Бог, но към нашите деца и самото бъдеще на човечеството“.  

По повод петата годишнина от енцикликата Laudato Sì на папа Франциск за грижата за Общия дом, религиозните водачи – католици, англикани, методисти, реформисти, евреи, мюсюлмани или членове на други християнски деноминации или религии – настояват Даунинг Стрийт да „гарантира, че всеки елемент от стратегията за икономическо възстановяване ще бъде съсредоточен върху спешната необходимост от намаляване на риска от катастрофални промени в климата, прилагането на политики за устойчивост във всеки сектор на икономиката, поемането на своята част от отговорността за глобален и справедлив преход, също чрез подхода към търговията, инвестициите и международната помощ“.

Освен това призовават британското правителство да се възползва от възможността от домакинството си на КОП26 в Глазгоу,  „за да работи за глобален ангажимент за нулеви емисии въглерод, въз основа на Парижкото споразумение“, за защитата на биоразнообразието и за възстановяването на околната среда. Ссъщо така призовават всички сектори на гражданското общество да „се възползват от тази възможност за съвместна работа за създаването на един по-добър свят“.

От своя страна, религиозните лидери се задължават „да говорят незабавно за необходимостта от промяна, да насърчават визията на земята като наш общ дом, който трябва да бъде споделен балансирано, да защитават биоразнообразието и да възстановят естествената среда, да си сътрудничат със своите общности за значителното намаляване на употребата на въгледобивни продукти в своите дейности и в започването на партньорства по целия свят за намаляване на въздействието на изменението на климата върху най-бедните и уязвимите“.

Една част от отвореното писмо е посветена на настоящата здравна криза, от която вече могат да се извлечат някои поуки. „Отрихме колко светът е взаимосвързан – посочват авторите на документа – колко здравето и бъдещето на човечеството зависят от нашата способност да действаме заедно, не само що се отнася до пандемиите, но също за закрилата на нашата световна екосистема“. Същевременно с намаляването на броя на пътуванията и потребленията, се откроиха форми на близост и загриженост, които ни „помогнаха да оценим това, какво наистина означава животът в обществото. Въпреки това – продължават – още веднъж забелязахме, че във времена на криза, несправедливостта става все по-очевидна и най-много от това страдат бедните и уязвимите. Всичко това ни показва колко е несигурна е съществуващата преди „обичайна рутина“ на социално, икономическо, екологично и духовно ниво.

Въпреки това по време на карантината „показахме също нашата способност да се приспособяване към нови реалности“, подчертават религиозните представители. Освен това „много хора откриха едно дълбоко духовно чувство. Пандемията бе също повод да констатираме, че е възможно създаването на едно по-устойчиво и щедро общество“.

(svt/vatn)

15 Юли 2020, 07:23