Търси

Изкуствен интелект Изкуствен интелект 

Епископите на ЕС за етически подход към изкуствения интелект

„Институциите на Европейския Съюз трябва да приемат подход насочен към човека по отношение на Изкуствения интелект (ИИ), с цел насърчаването на общото благо и в служба на живота на всички човешки същества, както в тяхното лично, така и в колективното им измерение“.

Това пише в нота Комисията на епископатите от Европейския съюз (КЕЕС), във връзка с нейния принос към „Бялата книга за Изкуствения интелект – Европейски подход за високи постижения и доверие“, изготвена наскоро от Европейската комисия.

„КЕЕС – се чете в нотата – приветства общото намерение на книгата да установи солиден европейски подход към ИИ, дълбоко основан върху човешкото достойнство и защитата на личния живот. Същевременно обаче европейските епископи изразяват своето недоумение за „възможното създаване на нова агенция на ЕС, посветена на този въпрос“, тъй като – посочват те – „настоящите ключови структури на Съюза вече гарантират достатъчна подкрепа за справяне с предизвикателствата, поставени от ИИ и от роботиката “

Ако обаче е нужно ЕС е да създаде такъв орган, КЕЕС припомня, че той „трябва да гарантира максималното участие“ на всички участващи страни, включително църквите, които имат специфичен статут на партньор на европейските институции и поради това следва да бъдат изрично споменати“. Но това, което преди всичко е нужно – посочват още европейските епископи – „е да се започне дисукия за социалната етика, която да придружава политическата дискусия за регулирането на ИИ“. Затова, ЕС „би трябвало да изгради инструменти и механизми за интердисциплинарен, ефективен, конкретен и широк подход в структурите и програмите, които вече съществуват в Съюза”.

Трябва да припомним, че миналия февруари, КЕЕС взе участие в международния семинар на тема „Кой е добрият алгоритъм? Изкуствен интелект, етика, право, здраве“, който се проведе във Ватикана по повод 26-та Генерална асамблея на Папската академия за Живота. По този повод бе подписан документ със заглавие „Апел от Рим за етика на Изкуствения интелект“, който подкрепя насърчаването на чувството за отговорност межуд организмите, правителствата и институциите, за да се гарантира, че дигиталните иновации и технологичния напредък са в служба на човешкия гений и креативност.

(svt/vatn)

22 Юли 2020, 08:08