Търси

Vatican News
Podcast commento al vangelo Podcast commento al vangelo 

Коментар на Евангелието за 21 юни 2020 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за XII-та обикновена неделя през годината.

Не се бойте от онези, които убиват тялото. (Матей 10, 26-33) 

Отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,
Страхът е нещо, което често блокира нашите действия и не ни позволява да бъдем себе си. Има и страх, който ни предпазва от неблагоразумни постъпки и е в същото време гласът на съвестта ни, но не за този страх се говори в днешното Евангелие. Често страхът какво ще кажат другите за нас е този, който изцяло определя нашето поведение.

Исус ни потвърждава, че всяко извършено зло ще бъде овъзмездено, ако не сега, то на онзи свят. Св. Матей в друг пасаж предава казаното от Исус: „Истина ти казвам: няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последния кодрант”. От този кодрант трябва да се страхуваме наистина! Всичко рано или късно ще излезе наяве и всеки ще трябва да си плати. Колкото по-скоро се обърнем и променим живота си, толкова по-малко ще имаме да изплащаме.

Трябва да имаме огромно упование в Божието провидение! Не сме случайно тук на земята, Бог го е поискал и има за нас някаква мисия. Създал ни е, защото ни обича и иска да сподели с нас дара на съществуването. Но не сме призвани към какъвто и да е било живот, а към живот в справедливост и мир, следвайки Бога. Човек често с живота си се отрича от Исус, а идва ли има нещо по-страшно от това Бог да се отрече от нас, като резултат от нашите житейски избори
Амин.
 

20 Юни 2020, 11:32