Търси

Vatican News
Възкръсналият Христос с учениците си Възкръсналият Христос с учениците си 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 17 май 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за Шеста Пасхална неделя, в което Исус казва на апостолите си: "Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки".

„Ще моля Отца и ще ви даде един друг Утешител (Йоан 14, 15-21)

Евангелието за VІ Пасхална неделя говори за дара на Светия Дух, който учениците трябва да приемат. „Ако ме обичате – казва Исус – ще спазвате моите заповеди; а за ще моля Отца и Той ще ви даде един друг Утешител, за да остане с вас завинаги“. Исус ни казва „ако ме обичате“. Не ни казва „трябва да ме обичате“. Исус не заплашва, не налага: ние можем да се присъединим към Него или можем да Го отхвърлим в пълна свобода. Ако решим да Го обичаме, въпреки нашите слабости, това означава, че искаме да Го следваме, че искаме да се обединим с Него. Да Го обичаме, означава да бъдем като Него. Евангелският откъс коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

*****

Скъпи братя и сестри,

Христос Воскресе! Не е лесно да си истински християнин. Евангелието поставя конкретни и високи изисквания пред човека, който е слаб и грешен. Възможно ли е наистина да бъдем последователни в нашата вяра? Отговор ни дава Исус в днешното Евангелие: „Ако Ме любите, опазете Моите заповеди”. И наистина е така, ако човек обича е готов и да се жертва, да се откаже от себе си заради любимия си. Колкото повече обичаме Исус, толкова повече ще сме истински.

Приближаваме се към празника Петдесятница и все по-често срещаме Светия Дух в неделните четива. Исус обявява, че ще напусне видимия свят, но не ни оставя сами. Изпраща Светия Дух, който ще подкрепя тези, които са повярвали. И това не е само една теория, а една действителност и свидетелство за това е историята на Църквата, която съществува от над 2 хилядолетия. Християните се преминали през доста изпитания през вековете, но Църквата продължава да съществува въпреки всичко. Нека често да се молим на Светия Дух, за да ни укрепи във вярата и най-вече - да ни даде истинско сърце, което може да обича Бог и ближния. Амин.

16 Май 2020, 18:12