Търси

Vatican News
Исус, Добрия Пастир Исус, Добрия Пастир 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 3 май 2020

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за Четвърта Пасхална неделя, в което Исус казва на народа "Аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди Мене, са крадци и разбойници; но овците не ги послушаха. Аз съм вратата: който влезе през Мене, ще се спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери".

"Аз съм вратата на овците" (Йоан 10, 1-10)

В неделното Евангелие се кръстосват две метафори: тази за вратата на кошарата и тази за пастира. Бог е пастира, а Исус е вратата, чрез която се влиза и излиза.

Исус иска от нас да приемем Евангелието като отправна точка за нашия живот, за нашите преценки и нашите мисли. Това не означава, че всички трябва да станат християни или да влезнат в Църквата, за да се спасят, за да имат пълен живот, а означава, че има нужда от свидетели на истината на Евангелието, които показват, че законите, са закони за живот: че да обичаш до даряването на живота е условието, за да може човечеството да намери мира и да реализира справедливостта, че насилието не води до осъществяването на Царството Божие, че споделянето е основен закон за узряването на хората. Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира евангелието за Неделята на Добрия пастир. 

******

Скъпи братя и сестри,

Христос Воскресе! Днес е Неделята на Добрия Пастир. Исус е този, който води Божия народ, понеже Той е Пастирът ни. Само Той влиза от главния вход на кошарата, който е алюзия на храма в Ерусалим, понеже Той е господарят на овцете. Той не е като другите фалшиви пастири, които за да не бъдат разпознати, трябва да прескачат от други места в кошарата. 

Добрият Пастир е в състояние да влезе в контакт със Своите овце и това са отношения на любов. Пастирът води овцете на зелени поляни, а те разпознават гласа му. Въпреки че овцете са негова собственост, Добрият пастир се отнася с тях като с приятели.

За да може винаги някой да се грижи за овцете му, Исус установява Св. Тайнство Ръкоположение. Пастирите - епископите и свещениците, заедно с техните помощници дяконите – осъществяват мисията на Добрия Пастир по всички краища на света и във всички времена. Затова днес отбелязваме 57-я Световен ден на молитвата за звания. В момента в света има около половин милион свещеници. Има още огромна нужда от великодушни сърца, които да се посветят на Божието стадо. Естествено, званията не идват ненадейно, те са резултат от молитвата както на християнските общности, така и на семействата. Нека днес, в Неделята на Добрия Пастир, да не забравяме в молитвите си нашите епископи и свещеници. С тях е свързан целият наш живот, те са ни кръстили и са ни дали Тялото Христово. Те са ни миропомазали и венчали. Те са ни опрощавали греховете и са ни помазвали в болестите ни. Те ще ни изпратят и във вечния ни път, където се надяваме да намерим място в кошарата на Исус, Добрия Пастир. Амин. 

 

02 Май 2020, 17:26