Търси

Vatican News
Повече внимание към хората с увреждания Повече внимание към хората с увреждания 

ССЦ апелира за повече внимание към хората с увреждания

„Хората с увреждания могат да бъдат по-изложени на вируса поради средата, в която живеят, липсата на адекватна информация в достъпни формати, поради съществуващи здравословни състояния или поради ниска имунна защита“, затова е необходимо да се насърчава тяхното приобщаване по време на пандемията от Сovid-19“. Този е силното предупреждение и настойчив апел, отправен от Световната мрежа за хората с увреждания към Световния съвет на Църквите.

„През този период, хората с увреждания се сблъкват с препятствия, които увеличават риска да бъдат заразени от вируса“, коментира Анхелин Окола Чарлс, изпълнителен секретар на икуменическата организация. „Някои от тях не са в състояние да извършват основни хегиенни жестове, като този да си мият ръцете, и срещат трудности при спазването на социалната дистанция, защото се нуждаят от помощта на друг човек. Други трябва чрез допира да получат информация за заобикалящата ги среда или се нуждат от физическа подкрепа. Голяма част от хората с увреждания среща трудности при достъпа до информация за общественото здравеопазване и здравните грижи, както и прекъсване на услугите. Всичко това ги направи още по-уязвими“, казва Анхелин Окола.

Според вида на инвалидност и контекста, в който живеят, хората с увреждания са открили своя начин за борба с вируса – посочва още изпълнителния секретар на мрежата – а Църквите установиа нови начини, за да ги придружават лично: визити по домовете, дейности от дистанция, разпространение на информация. Целта е тази да не се остави назад никого, нито вярващите, нито духовенството. „Като служител на Евангелието и имащ физически увреждания, намалих часовете на пастирско придружаване и посещавам единствено хората с тежки проблеми, с цел да защитя себе си. Вместо да ходя до офиса, работя от къщи“, разказва пастор Чилши Чепела, член на Обединената Църква в Замбия.

„Отговорът на Църквата не трябва да оставя назад никого – подчертава Анхелин Окала – християните, като ученици Христови, са призовани да се обичат, както Христос ни обикна. Призовани сме да споделяме точна информация за вируса с хората, имащи увреждания, за да стигнем до всички членове на нашата общност и да им предоставим дара на приятелството по време на този период на пандемия“.

За да подкрепи Църквите в предоставянето на инклузивен отговор за хората с увреждания, Act Alliance – включващ почти 150 Църкви и организации в повече от 120 страни, с цел създаването на положителни и дълготрайни промени в живота на бедните и маргинализираните – разработи водещи линии, които да отговарят по инклузивен начин по време на Covid-19. Документът подчертава важността от идентифицирането на хората с увреждания в засегнатите региони, за да бъдат достигнати лесно и да им се предостави достъпна инфромация чрез различни формати. На второ място се призовават Църквите да сътрудничат с онези, които предоставят медицински услуги, за да им се гарантира достъп до здравните услуги и необходимите медицински апаратури. Накрая водещите линии апелират Църквите да приобщат хората с увреждания, като представители в инициативите в отговор на кризисните ситуации.

30 Април 2020, 10:44