Търси

Vatican News
Доброволци на Каритас Доброволци на Каритас  

Мисията на Каритас България във време на пандемия

Разпространението на COVID-19 в България представлява уникално предизвикателство за обществто. В тази трудна ситуация екипът на Каритас продължава да изпълнява своята мисия, а именно да оказва подкрепа на хора в неравностойно положение, които сега са по-уязвими от всякога и не бива да бъдат оставени сами. Както всички, така и доброволците на милосърдната организация на Католическата църква са поствени пред много изпитания в този труден момент, но не се сломяват пред трудностите и продължават да вярват в доброто на хората

При спазване на всички епидемиологични инструкции и взимане на нужните мерки за предпазване на служителите и на уязвимите хора, екипите на продължат да оказват подкрепа на възрастните хора в тежко състояние и на бездомните хора. В Русе продължава да работи приютът за бездомни хора „Добрият самарянин“, както и услугата „Кухня на колела“, чрез която се доставя храна до нуждаещи се възрастни хора. Центровете за Домашни грижи на „Каритас“ в София, Пловдив, Раковски и Житница редуцират дейността си, като във всеки един от тях работи само по един сътрудник – медицинска сестра/социален помощник, който продължава да се грижи за възрастните хора в най-тежко състояние. Доброволците на „Каритас Раковски“, с подкрепата на енория „Св. Архангел Михаил“, гр. Раковски, и община Раковски, се организират чрез инициативата „Помощта преди всичко“ и пазаруват хранителни и медицински стоки, които доставят до домовете на нуждаещите се хора.

За това, как се справя и как реагира Каритас в България в това ново и непознато предизвикателство за страната за Ватикан Нюз споделя изпълнителния директор на Каритас София, г-н Цветомир Думанов:

„Работата на организацията върви по 2 направления: преструктуриране на съществуващите социални дейности и спешно подпомагане на бедстващи хора. Социалните центрове в София, Пловдив, Бургас, Куклен, Малко Търново, с. Баня (общ. Нова Загора), с. Веселиново (общ. Тунджа) и с. Покрован (общ. Ивайловград) работят от разстояние с помощта на различни комуникационни средства“. За съжаление – изтъква той – „липсата на технически средства и интернет свързаност е най-голямата причина да не можем да обхванем всички по виртуален начин. Но за сметка на това – добави - осигуряваме пакети с материали за домашна работа и поддържаме постоянна телефонна връзка с нашите бенефициенти.”

 В създалата се драматична ситуация, Каритас София търси начин да отнеме от стреса, който хората преживяват. „Социалното предприятие - бистро „Каристо“ в София - осигурява готвена храна, която разпределяме сред бездомни хора, стари и трудноподвижни самотно живеещи хора, деца в риск. Изправени сме пред сериозно предизвикателство, което още засилва милосърдието сред хората, и мнозина се обръщат към нас за включване в доброволчески дейности, които най-често са свързани с осигуряване на храна и лекарства до дома на човека…”, споделя още г-н Думанов.

На въпросът, какво е днес лицето на Каритас, изпълнителния директор, изпълнен с оптимизъм е усмивка, изтъкна: „Сигурни сме, че в такива времена проличава най-добре същината на една организация, затова се надявам истинското лице на Каритас София да е лицето на Добрия Самарянин.” С благодарност за отделеното време и взаимно пожелание за здраве и кураж, се разделяме, за да може милосърдието да продължи да бъде движещата сила днес. И нека не страха от болестта бъде във фокуса на нашия живот, а протегната към ближния ръка, обвита в Божията любов и милосърдие.

Гергана Дойчинова

09 Април 2020, 09:48