Търси

Празна изповедалня Празна изповедалня 

Опрощение без свещеник? Папата ни припомня как да го получим

Умиращи без свещеник, семейства, затворени в домовете си и възпрепятсвани да отидат при свещеник по причина на COVID-19: на утринната литургия във Ватикана Франциск цитира Катехизиса на Католическата църква и „съкрушението“, което опрощава греховете в очакване на изповедта пред свещеника.

Ватикан Нюз

Salus animarum, спасението на душите, е върховния закон на Църквата, основният тълкувателен критерий за определянето на онова, което правилно. И това е причината, поради която Църквата винаги се стреми, по всякакъв начин, да предложи възможността за помирение с Бог на всички онези, които го желаят, които търсят пътя, в очакване или, които осъзнават своето състояние и долавят нуждата да бъдат приети, обичани, простени. В това кризисно време, заради пандемията, с тежко болните хора, изолирани в отделенията за интезивна терапия, както и за семействата, от които се иска да си останат по домовете, за да се избегне разпространението на заразата, е от полза всички да си припомним богатството на традицията. Това направи именно папа Франциск по време на проповедта си на утринната литургия във Ватикана на 20 март.

„Знам, че мнозина от вас – каза папата - за Възкресение Христово, отивате да се изповядате, за да се срещнете отново с Бог. Но много от вас ще ми кажат днес: „Отче, къде мога да намеря един свещеник, един изповедник, защото не може да се излиза от къщи? Но аз искам да се помиря в Господ, искам Той да ме прегърне, искам моя баща да ме прегърне... Как мога да го направя, ако няма свещеник?“. Направи онова, което ти казва Катехизиса“.

„Много е ясно: ако не намериш свещеник, да се изповядаш – поясни папа Франциск - говори с Бог, Той е баща, и Му кажи истината: „Господи, направих това, това и това... Прости ми“ и му поискай прошка от цялото си сърце, с Деянието на разкаянието и Му обещай: „След това ще се изповядам, но сега ми прости“. И веднага ще се завърнеш в благодатта Божия. Ти сам можеш да се приближиш, както ни учи Катехизиса, към прошката Божия без ръката на свещеника. Помислете си: това е момента! Това е точния момент, това е подходящото време. Едно добре казано Деяние на разкаянието, и така нашата душа ще стане бяла като сняг“

Папа Франциск се позова на чл. 1451 и 1452 от Катехизиза на Католическата църква, обнародван от свети Йоан Павел ІІ, и редактиран под ръководството на тогавашния префекет на Конгрегацията за доктрината на вярата, Йозеф Ратцингер. Що се отнася до „съкрушението“, Катехизисът, цитирайки Тридентинския събор, учи, че сред деянията на каящия се "съкрушението заема първото място. То е болката на душата и ненавистта за извършения грях, заедно с решението да не съгрешаваме повече в бъдеще“.

„Когато съкрушението произлиза от любов към Бог, обичан над всяко нещо – продължава Катехизиса – то е наречено „съвършено“ (съкрушение от любов). Такова съкрушение опрощава простимите грехове; получава също прошката за смъртните грехове, ако е съпроводено от твърдото решение да се прибегне до свещенодействената изповед при първа възможност“. И така, в очакване да получим опрощението от свещеник, веднага щом обстоятелствата го позволят, е възможно с този акт да бъдем простени веднага. Това бе потвърдено още от Тридентинския събор, в гл. 4 от Doctrina de sacramento Paenitentiae, където се посочва, че „съкрушението, заедно с решението за изповед, помирява човек с Бог, още преди това тайнство да бъде получено реално“.

Това е своеобразен път за милосърдието на Бог, отворен за всички, който принадлежи на традицията на Църквата и може да бъде от полза за всеки и по-специално за онези, които в този момент са близо до болните.

20 Март 2020, 16:17