Търси

Vatican News
Семейство Семейство 

Хърватските епископи срещу осиновяването на деца от еднополови двойки

„Двусмислено“ решение, което ефективно отваря вратата към легализирането на родителските права на хомосексуалните двойки, в противоречие с „хърватската култура и традиция“, широко споделена от общественото мнение на страната, според което семейството е съставено от майка, баща и деца. Така Комисията „Справедливост и мир“ на Хърватската епископска конференция коментира решението на Конституционни съд на Загреб, консултиран за легитимността на закона за осиновяването от 2018, който изключва осиновяването от страна на еднополови двойки.

Лиза Дзенгарини – Светла Чалъкова – Ватикана


Законът бе оспорен от ЛГБТ движенията и от някои политически формации, според които тази норматива е дискриминираща. Решението на Върховния съд, произнесено през февруари т.г., не определя закона от 2018 за противоконституционен, но същевременно приканва хърватските съдилища и социални служби да приложат принципа за равенство, предвиден от Конституцията. По-конкретно, решението налага всички молби за осиновяване, независимо дали са от граждански съюзи, женени или несемейни двойки, да се третират по един и същ начин и по същите критерии. За хърватските епископи решението е „недопустима“ намеса на съдебната власт в законодателната, което нарушава приницпа за разделяне на правомощията и е силно обусловена от либерални либерални юриспруденционни течения и ориентации, които днес преобладават в Европа и искат да се наложат в една държава-членка на Съюза.

В името на „предполагаеми споделени модерни ценности, по-специално на равенството между половете и забраната на дискриминации, основани на сексуалната ориентация, бе пожертвано благосъстоянието на децата“, посочва нотата на хърватските епископи. „Но правата на малолетните - - се подчертава настойчиво – трябва да надделеят над интереса на възрастните, който във въпросния случай е желанието за осиновяване на деца от страна на еднополови двойки“. Комисията на хърватските епископи припомня в този контекст Международната конвенция за правата на детето, одобрена от ООН през 1989, която сред многото неща, установява, че в избора на различните решения за попечителството на малолетни без родители, особено внимание трябва да бъде обърнато на осигуряването на приемственост при отглеждане на детето, както и на етническите, религиозните, културните и езиковите особености на средата, от коята произхожда“ (чл. 20, ал. 3).

Базирайки се на опита – продължава нотата – Църквата в Загреб потвърждава своето убеждение, че липсвата на майка и на баща е препятствие за нормалното развитие на децата, които един ден биха могли самите те да бъдат привлечени от съюзи с хора от един и същи пол. Хърватските епископи припомнят, че не съществува никаква международна конвенция, която да предвижда „правото за родителство“ или „да имаш дете“ и следователно „правото за осиновяване“, което би влязло в конфликт с основния принцип за „най-добрия интерес за детето“, заленал в Конвенцията на ООН за правата на детето. Детето – настояват хърватските епископит – не може да бъде предмет на претенциите от страна на възрастните и средство за реализиране на техните желания“. Накрая – посочват епископите – трябва да се вземат предвид и правата на биологичните родител, които могат да не споделят поверяването на техните деца на приемни родители от един и същи пол.

Оттук и апелът на хърватските епископи до „съвестта и здравия разум“ на всички заинтерисувани страни в процесите на поверяване на децата, които в нито един момент не трябва да пренебрегват върховния интерес, който е „закрилата на благоденствието на децата“.

10 Март 2020, 10:33