Търси

Вие сте светлината и солта на света Вие сте светлината и солта на света 

Коментар на Евангелието за 9 февруари 2020 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за V обикновена неделя през годината.

"Вие сте светлината на света" (Матей 5, 13-16)

Коментар на Евангелието за неделя 9 февруари - отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

В днешното Евангелие Исус припомня на апостолите и с това съответно и на нас, основните задължения на всеки, който Го е последвал. Всеки кръстен, независимо от това, в кое призвание осъществява житейския си път - като духовник, монах или мирянин - е задължен да се освещава и да проповядва Евангелието. Всеки извършва тези основни задължения, според това каква функция изпълнява в Църквата, но тези две задължения обединяват всички кръстени по пътя им към спасението.

Исус ни казва: „Вие сте солта на земята”. Тук се проявява призванието ни към святост. Нашата святост и нашият конструктивен пример на живота са като сол, достатъчно е малко за да запалим другите за Исус. Солта дава вкус на храната, тя е нейният „смисъл” и „душа”. Без Христос животът е безсмислен, понеже всичките ни цели биха били ограничени тук на земята, без хоризонта, който ни дава вечният живот. Всеки християнин е задължен да бъде свят и да върви по пътя на светостта, да бъде солта, която консервира света. А съществува ли безсолна сол? Това е нещо несъществуващо, но християнинът, който не търси своето освещаване е точно това - безсолна сол. 

Исус също ни казва: „Вие сте светлината на света”. Евангелието е светлина за човека, която му дава възможността да види света, такъв какъвто е. Отваря ни очите за Божията мъдрост и логика, която ни дава надежда, дори когато всичко изглежда загубено. В Евангелието се крие голямо богатство. Разказва се за Исус, който спасява човека от всички времена. Затова и ние трябва да проповядваме, всеки по свой начин според призванието. Но всички ние, независимо какъв е нашият път, сме задължени да свидетелстваме за нашата радост и надежда - Исус. Иначе ще станем тъмна светлина, нещо което не съществува в природата, но ние можем да се превърнем в това, ако не живеем според Божиите закони. Амин.   

08 Февруари 2020, 16:38